vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 28 november 2018

Vernieuwde examens VMBO

Met ingang van het schooljaar 2017 <> 2018 zijn alle VMBO scholen met een afdeling HBR, Horeca / Bakkerij en Recreatie, gestart met het vernieuwde examenprogramma.

Mochten er scholen zijn die vragen hebben t.a.v. de invoering van het vernieuwde examenprogramma of tegen uitvoeringsproblemen aanlopen dan is informatie c.q. ondersteuning mogelijk.

De voorzitter van het VMBO Platform HBR, Arjan Houwaart is aangesteld door de SPV.
om scholen te helpen met eventuele vragen c.q. gerezen problemen

Schroom niet!

Richt uw vragen aan:

Arjan Houwaart
Teylingen College KTS
Leidse Vaart 4
2215 RE Voorhout

T.          0252 214614
M .       06 53752558
E.          a.houwaart@teylingen-college.nl

Conceptsyllabi

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bevraagt door middel van een digitale enquête het onderwijsveld over de conceptsyllabi
voor de centrale examens van de nieuwe profielvakken beroepsgerichte programma’s vmbo 2020.

Via de link onderaan in deze mail komt u direct op de juiste plek op deze site.

Klik hier voor de link.

Happy drinks

Vanaf de start van Happy Drinks is geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met Koninklijke Horeca Nederland,
de uitgever van onderwijsmaterialen, de stichting VSHO en met VMBO/MBO-instellingen in de praktijk.

Pierre Wind en het Trimbos-instituut trekken hierin gezamenlijk op.
Het doel van Happy Drinks is om een structurele verandering te weeg te brengen in het aanbod alcoholvrij in de horeca,
op evenementen en op schoolfeesten.

Wil dit kans van slagen hebben dan moet de sector overtuigd zijn dat Happy Drinks/alcoholvrij met een kick in een behoefte van jongeren voorziet en commercieel aantrekkelijk is voor de ondernemer.

Daarnaast moet het voor de sector duidelijk zijn dat een aantrekkelijk aanbod alcoholvrij heel goed past in een alcoholpreventie beleid en een rol kan spelen in het beperken van de schade van alcoholgebruik.

Wetswijziging

In verband met de wetswijzigingen ten aanzien van het verstrekken van alcohol aan jongeren van zestien
naar achttien jaar is het noodzakelijk om op schoolniveau en per school duidelijke kaders te stellen
voor de lessen serveren in schoolrestaurants ter voorkoming van ongewenste discussie.

Dat is de reden dat de VSHO een advies uitbrengt ten aanzien van het bewaken
van de lesinhouden en -uitvoering binnen het schoolrestaurant.