previous arrow
next arrow
Slider

Categorie op Notulen

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 november online

Online aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch, Robert van der Roest en Leo van Gerven. Verslag: Johan Lapidaire

!! met Rood aangegeven punten zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

19:34 uur: Voorstel-verkorte agenda voor dit uitgesteld en ingelast digitaal overleg:

– 1. Rondje langs de scholen

– 2. Verslag C¿to, CvTE, SVH

– 3. Financiën

– 4. Nieuwe leerweg 2024 HBR

– 5. Onderwerpen nieuwsbrief

– 6. Examenfestival 8 en 9 maart 2021

– 7. Rondvraag

– 8. Afsluiting

Opzet agenda wordt unaniem geaccordeerd.

Ad 1. Rondje langs de scholen

……: Zaken lopen zoals ze lopen, veel obstakels. Beperkt aantal corona-gevallen. Weinig diners, mensen uit bedrijfsleven te gast, die workshops verzorgen en bedankt worden met dinertje en zo invulling geven aan tijdvlak tussen 14:30 en 18:00 uur. Ook één avond voor collegae. Steeds 7 tot 8 tafels: uit de les vanaf 16:15 uur tot 18:00 uur tegen beperkte kosten € 7,50 voor tweegangenmenu. Examens gang van zaken nog even afwachten. Fijn voor velen. Wat gebeurt er na januari? Beetje huiverig, niet klagen en zo goed mogelijk invullen. Blijft knijpen; seniorenbeleid vraagt om aandacht. Mondkapjes in centrale ruimtes, niet in leslokalen en keuken. Sweder draagt laskap in brilvorm: beter voor doven. Open dagen: scenario: wél leerling binnen en geen ouders. 14-1-2021 eerste open dag. 16 leerlingen per keer en ouders in het restaurant op bezoek bij docent. Leerlingen krijgen rondleiding digital met behulp van live-camerabeelden. Essentie blijft “zien, proeven, ruiken. Nabrander: juli meesterdag: in de regel 160 deelnemers. Nu eerstejaars met box met koekjes, film, kaart en rapport naar oude meester of juf.

……: In het Eindhovense veel corona-gevallen onder leerlingen en docenten. Vaak in quarantaine door omgeving. Open dagen: online, 2,5 minuut durende film. Elke woensdag rondleiding groepen van 6 onder leiding van docent info over school verstrekken. Januari 2021 open dag afhankelijk van regels en richtlijnen. Lessen keuken en bediening: ½ klas eten en ½ klas werken. Elkaar beoordelen op diverse fronten. CSPE vervallen: lijnen PTA volgen met één extra herkansing: níet “sjoemelen of ritselen”.

Aanbestedingen geweest voor leveranciers vers: Sligro DKV, van Gelder grondstoffen, Sea Food Center vis, lokale leverancier wijn en van Olphen vlees.

……..: Dagelijks 5 tot 6 besmettingen en quarantaine-gevallen bij leerlingen. 3 à 4 docenten besmet; nota bene op school besmetting opgelopen; ondanks de getroffen maatregelen. Kids hebben geen besef van overdracht-gevaar. Notitie over 1,5 meter op A4-tje bijna niet mogelijk: bakkerij lijkt wel een Russisch roulette ten opzichte van andere lokalen. Voorlichting via webinar leerjaar 3 en 4 in samenwerking met en met medewerking van webinar-facilitator. ……. mailt gegevens van dit bedrijf (webinar-facilitator) door (1). Alleen camera aanschaffen en abonnement afsluiten voor een maand of twee. Tips over open dagen neemt …….. graag mee. Géén restaurant: veel herhaling leerjaar 3. Nu keuzevakken behandelen. Keuken, bakkerij en serveren in één proeve. Veel demo’s in restaurant.

…….: Gelijksoortige beleving als voorgaande sprekers. BoVo-dagen: per school 8 personen per keer… lopen lekker door. Doe-dagen: livestream van maken met ouders in de aula. Over één week “pepernoten rijden” precies op moment dat “toevallig” de nieuwe folder uit is. Rest gestopt: na kerst halve klassen. CSPE vervallen: hierdoor ruimte. Keuken doet veel voor winkels: inmiddels af en toe rij voor de winkel. Eén collega met corona. Leerlingen al drie weken corona-vrij. Leerlingen doen lang met mondkapje. Den Haag hotspot voor corona; François Vatel juist niet.

……. Alles OK. Geen bijzonderheden.

…….: Vier collega’s en 12 leerlingen besmet met corona. Meer menu’s voor thuis. Restaurant gesloten. Koken nu menuutjes, zelf opeten (onderbouw) of collega’s uitnodigen voor restaurant. Stages liggen stil: 1 dag per week vrij; maar zijn uren bovenop rooster-uren. Kooklessen veel masterclasses: slager, poelier, visboer etc. Zo veel mogelijk hybride leren. Productie binnen school op volle toeren voor sinterklaas en kerst. Voor kerst: bedrijven niet in de weg zitten en ze helpen. Eigen collega’s amuse-diners in groepen van 20 personen. Zieke collega’s nog steeds intern kunnen vervangen. Tent met faciliteiten voor leerjaar 3 en 4. Horeca-leerlingen half uur eerder. Alleen leerlingen leerjaar 1 en 2 in de aula. Ouderavond primeur online: goed ontvangen. In de vorm van webinar net als Robert.? Niveau 2 kan doordraaien en gaat niet online. Open dag met expo-boxen (gecreëerd door Roosje) met daarin halve dag lesmateriaal voor PO, sportprogramma, instructie voor marsepeinen muis, artikel over KTS, lekkers van KTS: dagdeel KTS-middag en uitnodigen voor bezoek aan school. Film voor ouders. Gemeente heeft toestemming gegeven voor voorlichting aan ouders in groepen van maximaal 10 personen. Geen pr-verlies. Onderdelen van CSPE aftoetsen in leerjaar 3.

Samenvattend: gelukkig voornamelijk positieve signalen vanuit scholenveld. Goed om te horen.

Ad 2. Verslag C¿to, CvTE, SVH

Overleg C¿to en CvTE (Anne Fleuren, José Schoonenberg en Gerard de Gier) Groeidocument beschikbaar. Basisvragen: flexibel inzetbaar volgens bedrijfsformule en flexibel.

Gastheerschap en Recreatie: wat moeten we hiermee? Door samenvoegen richting H van hospitality. C¿to heeft diverse scenario’s aangegeven. Scenario 1: biedt meeste perspectief Scenario D: niet zo tevreden over. Morgen Theo Verhofstadt i.s.m. Ricardo Eshuis van SVH brainstormen over werkvormen. Volgende week vrijdag aan C¿to en CvTE voorbeeld van examenvorm presenteren. Voorbeeld van deze concept-examenvorm, die namens VSHO aan C¿to en CvTE gepresentereerd wordt zal aan eenieder rondgestuurd worden (2) Nu hebben we de wind mee om een andere examenvorm te krijgen. …… akkoord met scenario 1: overal inzetbaar. T.o.v. MBO is vmbo-examen zwaarder (drie weken vooraf bekend versus 1 dag vooraf) …….: goed stuk werk. Blij met gehoor bij C¿to en CvTE.

Smalle scholen kunnen zich hiermee onderscheiden. Richting doorlopende leerlijnen. Brengt ons bij SVH methode. Leerjaar 3 delen afsluiten. Leerjaar 4: SVH methode starten. Mindmaps leerlijn leerjaar 3 opgesteld i.s.m. toets deskundige van SVH. Voor docenten door docenten! Dubbelingen weg. Platform voor hybride model: Sjaak en Arjan verlenen hier hun medewerking aan. Checken afstemming met MBO. Bakkerij wordt aan gewerkt: komt snel ter beschikking. Volgend week vrijdag 4-12-2020 enquête uitzetten over wat VSHO op examenfestival 2021 gaat presenteren (3) SVH verkondigt: opleiden en examineren richting rollen. Daar kan bestuur VSHO zich wel in vinden.

Ad 3. Financiën

31-8-2020 heeft eenieder financieel verslag ontvangen. Inkomsten en uitgaven van het jaar. Achterstanden zijn gevolg van foute nawe-gegevens van scholen. Van de uitstaande € 6.000 is inmiddels € 5.000 betaalbaar gesteld. Phishing-gelden inmiddels volledig vergoed. Overzicht van scholen begroot en werkelijkheid naast elkaar. Conclusie: realisatie status 2019/2020 en begroting 2020/2021. Door corona geen scholingsdagen, geen wedstrijden, geen uitgaven etc. etc. Positief saldo € 8.900. Spaarrekening VSHO ruim € 100.000. VSHO is dus supergezond! Aantal MBO-scholen heeft zich afgemeld voor lidmaatschap VSHO. Ook een aantal vmbo-scholen. Hoe krijgen we die terug? Met VSHO-speerpunten: Examen vernieuwen. Doorlopende leerlijnen. Nieuwe leermethode. Volgende vergadering op de agenda: nut en noodzaak van lidmaatschap VSHO (4). Verzin een pr-stunt of goede reclame. …… en …….. gaan hierover met elkaar in overleg. Idee: tzt inloggen via VSHO-computer: behoefte aan beschikbaar stellen van een dergelijke bestuursfaciliteit? Suggesties: VSHO mondkapjes aan alle scholen met spuit erbij.

Ad 4. Nieuwe leerweg 2024 HBR

Nieuwe leerweg: KTS is pilot-school en gaat deel van ontwikkelprogramma leveren. Rooi Pannen Eindhoven blijkt uitgeloot. Overleg binnen VSHO gewenst: hoe dit programma nieuwe leerweg invullen? (5) Arjan gaat bestuur informeren . Startbijeenkomst nieuwe leerweg vindt plaats op 15-12-2020. Kort daarna verzorgt Arjan verslag (6). Invoering GLTL 2024 met beroepsgerichte component: voorbeeld techno-MAVO

Groei binnen GL binnen Rooi Pannen Eindhoven duidelijk merkbaar. MBO heeft inmiddels niveau 5: aansluiting GL-Niveau 5-HBO is mooie doorstroom. TIP: keuzedeel niveau 4 met spoed ontwikkelen door VSHO vanuit platforms (7)

Ad 5. Onderwerpen nieuwsbrief

Zo snel mogelijk deze week! Voeding zoeken: frequentie moet terug op oude voet. Veel op site en Facebook als belangrijkste bronnen. Mogelijke onderwerpen: scholing, CSPE, doorlopende leerlijn, lidmaatschap VSHO, nieuwe leerlinge, wedstrijden, bijdrage VSHO aan Examenfestival en ga zo maar door.

Ieder is portefeuille-houder: ieder levert een stukje kopij voor de nieuwsbrief over waar je mee bezig bent en wat actueel is (8). Onderwerpen aan de hand van dit overleg! Frequentie van overleggen is te laag: voorstel 1 maal per maand.

Ad 6. Examenfestival 8 en 9 maart 2021

Jacqueline Kerhofs van SPV heeft VSHO uitgenodigd via Marco van Wijngaarden voor Examenfestival. Inschrijving heeft inmiddels formeel plaatsgevonden. ….. gaat dit kortsluiten en gaat de kar trekken van de invulling van VSHO-verhaal tijdens examenfestival 2021 (9). Instemming van C¿to en CvTE is wel een vereiste. ….. geeft eenieder de tip om te kijken naar: presentatie “Vakcollege” over hybride leren in HBR: niveau 2 indalen, doorstromen zonder examen op 7-12-2020. …… stuurt uitnodiging voor dit evenement op 7-12-2020 over Vakcollege aan bestuur rond (10)

Ad 7. Rondvraag

….. gaat mappen en buttons rondsturen. Johan is gevraagd voor adviesgroep Jonge Garde van Gastronomisch Gilde. ……: per januari 2021 gaat hij traject in van training aspirant-teamleider in. Hierdoor moet hij horeca-team van zijn school even verlaten. Betrokkenheid blijft bij VSHO; hij blijft twee dagen per week lesgeven op school. …….: zegt “Ja” tegen een maal per maand overleg. Wil ook graag sneller de notulen. Biedt leerplaats aan aan Robert. …..: voorstel 5 of 12 januari 2021: Volgende vergadering/overleg VSHO wordt 12-1-2021; in principe weer vanaf 19:30 uur (11) …..: blij met deze bijeenkomst. Adres van VSHO bij KvK staat nog op adres vorige uitvoerend secretaris. ….. gaat adres VSHO bij KvK actualiseren (12)

Ad 8. Afsluiting

De voorzitter geeft aan, dat we ons meer moeten laten zien als VSHO. Er is veel hoop voor de toekomst. Veel verandering staan op til en wij staan met z’n allen door de VSHO mede aan de wieg.

Eerstvolgende overleg 12-1-2021 eerste zaken zichtbaar maken: flyer, mondkappen etc. etc. in gang zetten. Idee voor kerst om scholen kerstkaar te sturen: gaan we direct doen! (13)

Penningmeester heeft 139 adressen in zijn programma e-captain: basis van de mailing. Voorzitter laat ontwerp maken rond en stuurt dit rond. Adressen kunnen via Sweder vanuit Excell op etiketten geprint worden.

….. en ….. maken ‘bijpraatafspraak op 4-12-2021 om 10:00 uur.

Einde digitaal overleg 21:10 uur.