Informatie

Na de succesvol verlopen scholingsdagen in mei en juni 2019, organiseert de VSHO in het schooljaar 2019-2020 weer verschillende scholingsdagen ten behoeve van docenten en instructeurs beroepsgerichte en economische vakken. De scholingsperiode is gepland van begin mei t/m eind juni 2020.

Door middel van scholing blijven de bekwaamheidseisen van de MBO en VMBO docenten en instructeurs werkzaam in het Horeca/Bakkerij en Recreatie-onderwijs up to date en wordt de scholingsplicht vervuld.

Het scholingsprogramma 2019<> 2020 is samengesteld op basis van de deelnemersevaluatie 2019.

 • De inleiders komen uit het bedrijfsleven, zodat actuele bedrijfskennisoverdracht gegarandeerd is.
 • Gezien het beperkte aantal plaatsen bij sommige scholingen is snel aanmelden gewenst.
  Vol is Vol.
 • De deelnemers ontvangen een ‘’bewijs van deelname’’ na afloop van de scholingsdag.
 • Inhoudelijke programma-informatie per onderdeel, de algemene voorwaarden en verdere informatie staat op de site van de VSHO. www.vsho.nl
 • Inschrijven kan alleen geschieden door gebruik te maken van het elektronisch aanmeldingsformulier.

Voorwaarden

 • ​Inschrijving dient uitsluitend te geschieden door middel van het elektronische inschrijfformulier www.vsho.nl
 • Het is niet mogelijk om telefonisch of door middel van een e-mail in te schrijven.
 • Het inschrijfformulier dient volledig te zijn ingevuld met voornaam, voluit, en achternaam, naam en adres van de school etc.
 • De deelnemer ontvangt een automatische bevestiging van de inschrijving, dat betekent nog geen definitieve plaatsing.
 • De inschrijvingstermijn sluit op 1 april, of zoveel eerder indien het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • De kosten van deelname zijn € 195,– p.p. per scholingsdag, 2 dagdelen inclusief lunch, thee/koffie.
 • De kosten voor deelname aan een scholing van 1 dagdeel € 100,00 p.p. exclusief lunch.
 • De factuur van deelname wordt gestuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres.
 • De deelnemerskosten dienen vóór 1 mei 2020 te zijn voldaan.
 • Bij het niet verschijnen op de scholingsdag of afmelding na 15 april wordt geen restitutie van de deelnemerskosten gegeven.
 • Afmelden is alleen schriftelijk / per mail mogelijk scholingsdagen@vsho.nl.
 • Bij eventuele verhindering mag een collega de plaats innemen, mits hiervan vooraf melding is gemaakt.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op de volgorde van binnenkomst.
 • Voor alle scholingsdagen geldt : vol is vol.
 • Als een scholingsdag is volgeboekt, wordt de inschrijving op de wachtlijst geplaatst.
 • Plaatsing op de wachtlijst betekent nog geen inschrijving.
 • Indien er veel belangstelling is voor een bepaalde scholingsdag, dan wordt er zo mogelijk een extra dag georganiseerd.
 • De VSHO behoudt zich het recht voor om inhoudelijke wijzigingen in het programma aan te brengen.
 • De VSHO behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de scholingsdag te annuleren.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor schade, diefstal van eigendommen/geld, of schade aan personen, door welke oorzaak ook tijdens de scholingsdag.