Geachte Collega,

In verband met de coronacrisis heeft het bestuur van de VSHO besloten de scholingsdagen 2021 niet te laten doorgaan. Bovendien is het onduidelijk wanneer er weer les gegeven kan worden.

Velen van u hebben zich verheugd op de scholingsdagen, maar het is niet verantwoord de scholingen in deze situatie te organiseren.

Het bestuur van de VSHO hoopt dat er snel betere tijden aanbreken en dat in het najaar van 2021 weer een mooi programma van scholingsdagen voor 2022 aangeboden kan worden.

We wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode en waak over uw gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VSHO, namens deze

Gertjan Sneekes

Coördinator Scholingsdagen VMBO/MBO/HBR
Voor meer informatie
0623999499