vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Alle berichten door op VSHO

Sterk beroepsonderwijs examinering

In een doorlopende leerroute vmbo-mbo is er sprake van één gezamenlijk onderwijsprogramma
vmbo-mbo. De nieuwe ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’1
maakt het mogelijk om de
examinering van dit onderwijsprogramma binnen deze leerroute als vmbo en mbo samen op
te pakken. In de bouwsteen ‘examinering’ leest u meer over de wettelijke kaders, de ruimte en
de belangrijkste randvoorwaarden voor examinering in een doorlopende leerroute. De nieuwe
wet regelt lees meer

Sterk Beroepsonderwijs. nieuwsbrief

Een verbinder tussen bedrijfsleven en onderwijs
Met Desirée Kon-Kruisinga als nieuwe locatiedirecteur haalde het ROC Da Vinci College in Gorinchem een directeur in huis die de sectoren Technologie en Zorg & Welzijn van binnenuit kent. De komende jaren gaat zij zich onder meer hard maken voor het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio. ‘We hebben de mensen gewoon heel hard nodig’. Lees meer

Profielvak HBR binnen PTA krijgt status SE.

Als een school het profielvak alleen afsluit met het cspe, kan die school dat cspe afnemen onder de nomer van het PTA. Maar dan moet er wél en PTA opgesteld zijn. Bovendien moet de Inspectie dan over deze aanpassing geïnformeerd worden.  En al daar voor moet de aanpassing de instemming hebben verkregen van OR of MR (al naar gelang de geëigende weg, die de school hier normaal gesproken volgt). Van de examensecretaris van de school mag verwacht worden, dat hij/zij bekend is met de vereiste werkwijze. Lees Meer

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 november online

Wijziging Drank- en Horecawet

Naleving van de Drank en Horecawet

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet (DHW) voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland.

De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. lees meer

“De mooiste horecaschool van Nederland is open!”

Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland klaar voor de toekomst

Na een ingrijpende ‘vernieuwbouwing’ van meer dan een jaar is het Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein op 25 en 26 november officieel geopend. In het hypermoderne onderwijsgebouw kunnen studenten en professionals uit de hospitalitybranche nog beter worden opgeleid voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Lees meer