vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Alle berichten door op VSHO

Suikerkunst weer op grote (fruit)schaal

Martin Bos, patissier en eigenaar van Sugar-art, geeft workshops over suikerkunst. “Hoewel suikerkunst minder populair is dan vroeger, merk ik dat steeds meer mensen zich aanmelden voor de workshops.” Vooral vakmensen hebben belangstelling, en dit keer doen tien docenten van middelbare scholen mee: De Rooijpannen, Scholen aan Zee, College de Brink, Lodewijk College, Beroepsonderwijs aan Zee en Focus beroepsAcademie.

Klik hier voor het filmpje

Vacature docentleden syllabuscommissie horeca, bakkerij en recreatie

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je bijdragen aan het actualiseren van de syllabus voor horeca, bakkerij en recreatie? Dat kan!

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt per 1 augustus 2024 twee docenten voor de syllabuscommissie horeca, bakkerij en recreatie. Hun taak is het actualiseren van de syllabi voor dit profielvak. De samenstelling van de commissie zal plaatsvinden in overleg met het platform VSHO en heeft een taakomvang van ongeveer 64 klokuren per jaar.

Er is regelmatig vanuit het scholenveld en de aangesloten beroepspraktijk, vertegenwoordigd in de relevante platforms voor het vmbo, aangegeven dat de inhoud van de cspe’s niet altijd actueel is. Daarom heeft het CvTE de opdracht gekregen om de syllabus te actualiseren.

De syllabus is een specificatie van het examenprogramma en helpt docenten een goed beeld te krijgen van wat er wel en niet gevraagd kan worden in het centraal examen. Het is een hulpmiddel voor iedereen die zich op het cspe voorbereidt, inclusief leermiddelproducenten en nascholingsinstanties. Bij het ontwikkelen van het cspe vormt de syllabus het kader voor de examenmakers van Cito en CvTE.

Heb je interesse om mee te werken aan het actualiseren van de syllabus voor horeca, bakkerij en recreatie? Bekijk dan de volledige vacature.

“Brainstormsessie”

Je hebt wel ideeën voor de actualisatie van de syllabuscommissie, maar je wilt zelf niet deelnemen aan de commissie. Het platform VSHO organiseert in samenwerking met het CvTE een brainstormsessie, waarbij docenten mee kunnen denken en hun ideeën kunnen aandragen voor het actualiseren van de syllabus binnen de vastgestelde eisen van het examenprogramma.

De brainstormsessie wordt digitaal georganiseerd op 24 juni van 13:00 – 14:00 uur. Je kunt je aanmelden voor de “brainstormsessie” door een e-mail te sturen naar: e.postma@cvte.nl.

Klik hieronder om de vacatures te kunnen lezen

LID SYLLABUSCOMMISSIE
VOORZITTER SYLLABUSCOMMISSIE

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 30 januari 2024

Verslag van de bestuursvergaderingen van VSHO Platform HBR van 30 januari 2024
Aanwezig: …
Afwezig: …
Verslag…

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Opening en welkom

Voorzitter opent om 15:30 uur de vergadering stipt op tijd en heet allen welkom.

 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  –     
  … maakt kenbaar dat zij belangstelling heeft om zich kandidaat te stellen voor de functie binnen de vaststellingscommissie HBR van CvTE; formeel mag kandidaat geen platform-bestuurslid
  –      … neemt contact op met … inzake cspe (1)
  –      … van SVH kan contact opnemen met Robert over publiceren commerciële tekst in nieuwsbrief. Plan is dit verzoek breder te trekken. Suggestie om brief te sturen aan potentiële sponsoren met soortgelijk aanbod als waar SVH om vraagt. … en … oriënteren binnen SPV bij andere platforms en spelen aldaar gehanteerde prijzen door aan Robert, die daar dan mee aan de slag kan gaan. (2). Schatting is dat we uitkomen tussen de € 500 en € 2.500; afhankelijk van omvang en frequentie.

 • Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
 • … vraag aan PR bij … te checken naar de inschrijvingen voor de bijscholingsdagen. Graag het hele aanbod linken naar bijscholing HBR. … draagt er zorg voor dat alle cursussen Recreatie moeten op de site bijscholingvmbo.nl vermeld gaan worden.
 • Gepubliceerde teksten bijscholing zouden geredigeerd moeten worden. Volgende vergadering.(3)
 • … gaat helpen bij het vullen van social media.(4) Denk aan beelden over scholingsdagen op Instagram, social calender voor verschillende scholingsdagen etc.
 • … gaat ervoor zorgen, dat de actiepuntenlijst optimaal wordt ingekort. (5)
 • Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
 • 6 personen hebben zich gemeld voor klankbordgroep CvTE/Cito
 • Congres:
  • Platform MVI heeft congres voor 100 à 150 deelnemers georganiseerd. Begroting € 15.000 à € 18.000. Georganiseerd op een school binnen het netwerk. Organiserende school regelt workshops.
  • Extern bureau ingeschakeld om inschrijvingen te coördineren i.c.m. badges met workshop-aanmelding.
   Platform MVI heeft eigen reclamecampagne uitgevoerd.
   • Datum Congres VSHO Platform HBR: volgend jaar 2025.
   • Globaal programma van eisen: jaarlijks terugkerend event.
   • Mogelijk in combinatie met vakwedstrijden.
   • Scholingsdagen daarin meenemen.
   • Moet op een lesdag zijn; daarom aanvangstijd ná 12:00 uur.
   • Liefst ergens in maart. Niét na de herfst (oktober).
   • Voorstel voor 2025: Den Haag i.c.m. vakwedstrijden. Datum n.t.b. Vakantieperiodes in beeld brengen.
   • Samenstelling werkgroep Congres: …, …, … en …. (6)
 • Nieuwjaarsborrel, jaarlijks terugkerend event van VSHO Platform HBR; organisatie … (7)
 • Taakverdeling binnen bestuur:
  • … en … aangesteld als Algemeen Bestuurslid; verrichten taken daar waar nodig en springen bij daar waar gevraagd.
 • Volgende vergadering: verdere uitwerking Beleidsplan VSHO Platform HBR (8)
  • Versie van … is startpunt.
  • Beleidsplan huidige versie … op de site publiceren (9)
 • Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
 • Volgende vergadering reorganisatie opzet scholingsdagen op de agenda.(15)
  • Procedures, publiceren, aanbod, intern organiseren, afscheid …?, relatie met vakwedstrijden, aan te bieden dagdelen, rol bestuursleden ontvangst deelnemers, uitwisseling tussen SPV- en VSHO-aanbod …..
 • Sitebeheer volgende vergadering bespreken.(16)
 • Procedure inschrijving /betaling scholingsdagen volgende vergadering bespreken. (17)
 • Naamgeving/huisstijl: VSHO Platform HBR is de te gebruiken naamgeving tot zo lang nuttig en noodzakelijk.
 • … ruimte op Drive van VSHO regelen onder mailadressen … en .. (18)

 • VSHO Vakwedstrijden 2024

Organisatie loopt volgens planning.

 • In grote lijnen identiek aan resultaten 2023
 • Verplichte afname consumpties etc. bij cateraar van Scalda
 • Volgende editie vakwedstrijden begroting in vroeger stadium bespreken
 • Álle bestuursleden worden op de wedstrijddag in Zeeland verwacht.
 • Subsidieaanvraag regionale wedstrijd goedgekeurd
 • Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, C¿to, SVH e.d.)

Agendapunt is komen te vervallen aan begin van vergadering.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17:35 uur.

NK Koken en Serveren 2024 zijn gewonnen door?

Koksteam Mats Wijnen en Juul Sanders (de Rooi Pannen, Eindhoven) en gastvrouw Lisa Hendriks (Lodewijk College, Terneuzen) winnaars VSHO Vakwedstrijden 2024

Het lijkt al weer zo lang geleden, maar donderdag 4 april 2024 was een hele spannende dag voor 8 teams van elk twee koks en één gastheer/gastvrouw. Op die dag vond het Nederlands Kampioenschap Koken en Serveren vmbo VSHO vakwedstrijden 2024 plaats.

Gastheer dit jaar was (op initiatief van het Lodewijk College) Food Lab Zeeland by Scalda aan het Podium in Middelburg.
De dag ervoor waren een aantal teams al in Middelburg aangekomen en sliepen in een hotel. Andere teams waren de ochtend van 20 april vroeg vertrokken om op tijd in Middelburg te zijn. Alle teams waren ruim op tijd. Enerzijds waren de deelnemers best een beetje gespannen en in afwachting wat zou gaan komen. Maar wie nog veel zenuwachtiger waren? Hun begeleiders!

De wedstrijdcommissie had de mis en place degelijk voor elkaar. Keukens stonden klaar, restaurant was gereed, ingrediënten beschikbaar, fototoestellen in de aanslag, materiaal en apparatuur startklaar, juryleden met lijsten in de hand, heel veel sponsoren geregeld, informatieboekjes met opdrachten en ander printwerk netjes op tijd afgeleverd: alle teams in beeld op papier en aanwezig op de wedstrijdlocatie.

Dit jaar is ervoor gekozen om ruim vooraf het menu bekend te maken aan de teams. In het verleden gebeurde dat pas een dag voor de wedstrijd. Nu hadden de teams ruim de tijd om zich voor te bereiden op het menu.

Rond de klok van half negen start de wedstrijd plenair met een warm welkom aan alle deelnemers en hun begeleiders namens gastheer Scalda. Volgens een strakke indeling van keukenwerkplekken en restauranttafels gaan de deelnemers korte tijd later aan de slag. De juryleden hebben er zin in. Deelnemers hebben -conform programma- tot 13:00 uur de tijd om hun mis en place te maken: per team in de keuken en per individu in het restaurant. Na een nerveus begin vinden alle deelnemers op geheel eigen hun rust en werken serieus aan de voorbereiding van de driegangenlunch: de amuse wordt verzorgd door Scalda en de deelnemers verzorgen een voorgerecht, hoofgerecht en een dessert. Voorwaar een hele klus voor iedereen.

De docent/begeleiders gaan op excursie bij een van de sponsoren: Zeeland’s Roem om daar te zien hoe Zeeuws specialiteiten als oesters en mosselen gekweekt worden. Vlak voor de lunch schuiven ze weer aan in Middelburg om de deelnemers te helpen de laatste open eindjes te laten sluiten.
Doordat de begeleiders elders vertoeven zijn alle wedstrijdkandidaten op zichzelf aangewezen. Eenieder kwijt zich serieus van zijn, haar of hun taak. De tijd vliegt en langzaam zien de toeschouwers de contouren van de lunch ontstaan. Iedereen beschikt over dezelfde ingrediënten, maar kan daarmee een geheel eigen invulling geven: zowel in de keuken als in het restaurant. De wedstrijd is in volle gang.

In de keuken wordt een driegangenlunch gemaakt; daarnaast een opdracht met productherkenning. In het restaurant worden tafels gedekt en ook enkele opdrachten afgewerkt: het oplossen van een klacht van een gast, het herkennen van gastvrijheids-attributen, deelnemen aan een kennistoets, maken van een koffievariant en het maken van een mocktail. Ja, je wordt niet zomaar Nederlands kampioen.

De koksteams bereiden elke voor zes personen de gerechten: vier voor gasten in het restaurant, één voor de jury en één voor de showtafel. In het restaurant serveert elke kandidaat de amuse en dedriegangenlunch (met mocktail, wijn, water, drankjes en koffie) aan vier gasten. Aan elke tafel hebben vier gasten -waaronder een aantal sponsoren en directies van deelnemende scholen- plaatsgenomen.

Helaas moest 1 team door een overvolle schoolagenda op het laatste moment af zeggen en kon er geen vervangend team meer gevonden worden. Daardoor bleven onderstaande teams over, die 4 april wel gewoon deelgenomen hebben:

 • De Rooi Pannen, Tilburg
 • Horeca Vakschool Rotterdam, Rotterdam
 • Spaarne College, Haarlem
 • Hubertus & Berkhoff, Amsterdam
 • Lodewijk College, Terneuzen
 • De Rooi Pannen, Eindhoven en
 • College de Brink, Laren

Van welke scholen zullen de winnaars afkomen is al verklapt aan het begin van dit artikel. De strijd is spannend.

De wedstrijdlunch verloopt op het oog soepel. De docent/begeleiders lijken nog wel meer gespannen dan de kandidaten. Er wordt goed en mooi gewerkt in keuken en restaurant. De juryleden geven aan, dat de kandidaten dicht bij elkaar liggen bij zowel koken als serveren.

De hulptroepen van Food Lab Zeeland by Scalda draaien op volle toeren mee. Begeleidende docenten en helpende leerlingen verzorgen alle mogelijke faciliteiten van afwassen via wegwijzen tot begeleiden. Geweldig dat deze helpende handen zich deze dag geheel belangeloos ingezet hebben.

Ondertussen verzorgt het VSHO-pr-team aan de lopende band posts over dit NK op alle bekende social media.

Stuk voor stuk geven de kookteams hun finale gerecht door. De bediening zorgt voor het uitserveren van het dessert en daarna nog koffie. Het loopt tegen half vier als alle deelnemers opgelucht adem kunnen halen en direct aan het evalueren slaan met hun docent/begeleiders. Stuk voor stuk hebben zij een topprestatie neergezet. Het feit, dat ze deze dag hun nek uitsteken ter meerdere eer en glorie van hun school verdient oprecht veel respect.

Dan komt het moment van de prijsuitreiking. Er worden mooie en respectvolle woorden gesproken en de deelnemers en medewerkers worden elk op eigen wijze bedankt. Bloemen, cadeaubonnen, flessen wijn vliegen bij wijze van dank over tafel. Onder het genot van een hapje en een drankje hoort iedereen de sprekers aan in afwachting van de prijsuitreiking.

Maar dan komen de teams een voor een om elk een fantastisch ruim gesponsord prijzenpakket in ontvangst te nemen. Alleen daarvoor zou je een volgende keer willen deelnemen aan een NK. Prijzen voor elke deelnemers waren afkomstig van bedrijven als (hoofdsponsor) Apollo Kruiden, Koppert Cress, SVH, Bresc Culinair, Duni, Appelaere, Le Nouveau Chef, Uitgeversgroep, Verstegen Spices and sauces, Hanos ISPC Breda, Sligro Vlissingen, Zeeland’s Roem, Tailer Made Services, van Gelder Groente en Fruit en tot slot Dick Messer.  Niet te geloven dat zo veel gerenommeerde bedrijven een bijdrage leveren aan deze dag.

Ook de juryleden stonden hun mannetje c.q. vrouwtje en oordeelden over de winnaars van deze dag. Eigenlijk was iedereen winnaar. Emma Compernolle (de Kromme Watergang) en Marcel Glas (Sligro) velden het oordeel over het gastheerschap en de heren Leon Vermaire (Katseveer) en Björn Muller (Orions Walcheren) velden het oordeel over de koks.

En wie staken er net een beetje bovenuit?
Bij de koks -zoals aangegeven- Mats Wijnen en Juul Sanders (de Rooi Pannen, Eindhoven) en bij de bediening gastvrouw Lisa Hendriks (Lodewijk College, Terneuzen). Zij wonnen allemaal uitgebreid prijzenpakket. .

Bij de koks kregen de teams van de Rooi Pannen Tilburg en College de Brink uit Laren bekers voor de tweede en derde prijs. De overige teams kregen allemaal een beker voor de vierde prijs.

Bij de bediening kreeg de Rooi Pannen Tilburg de beker voor de tweede prijs en Hubertus & Berkhoff uit Amsterdam die beker behorend bij de derde prijs. De andere deelnemers aan de serveerwedstrijd kregen ook elk een vierde-prijs-beker mee naar school.

Het was me het dagje wel: werkelijk een topdag. Moe maar voldaan vertrokken alle teams en hun docent/begeleiders richting huis. Achteraf kregen deelnemers en helpers nog netjes een mooi certificaat van deelname en een korte samenvatting van de jury-rapporten opgestuurd.

Hopelijk zien we alle scholen volgend weer terug bij het NK 2025; en het liefst dan weer met wat méér scholen. Er is volgend jaar plek genoeg: Nederlands Kampioenschap vindt dan hoogstwaarschijnlijk plaats in Den Haag.

Trots op het vmbo:  Voortreffelijk Mega Belangrijk Onderwijs!

Binnenkort ontvangen zo’n 180.000 leerlingen uit groep 8 het definitieve schooladvies. Ongeveer de helft krijgt een vmbo-advies. Hoewel het vmbo komend schooljaar zijn 25-jarig bestaan viert, voelt voor sommige ouders en leerlingen een vmbo-advies bepaald niet feestelijk. Immers, je móet naar het vmbo, je mág naar het havo of vwo. Hardnekkige beelden en onbekendheid met het vmbo maken, dat jongeren (en ouders) niet trots kunnen zijn op hun school en opleiding, want ze doen ‘maar’ vmbo. 

Het complete stuk kunt u hieronder lezen.

opiniestuk vmbo helemaal
Doorstroom vmbo – mbo

Mooie cijfers in 2023 voor vmbo HBR

Voor de 20e keer heeft DUO de Onderwijscijfers gepubliceerd. Deze zijn bewerkt door het SPV en vervolgens geselecteerd door VSHO Platform HBR. Op het eerste gezicht lijken de cijfers voor het vmbo teleurstellend. Ten opzichte van 2022 zijn de leerlingaantallen in het vmbo met 3% afgenomen. Het HBR veld is hierop een positieve uitzondering. Er zitten in de derde klas van veel profielen minder leerlingen dan het voorgaande jaar. Een tweede blik leert echter dat in 2022 meer leerlingen dan ‘normaal’ instroomden in het vmbo. 2022 was een uitzonderlijk jaar. Vergelijken we de cijfers van 2023 met die van 2021 dan is er nog steeds sprake van een toename van het aantal leerlingen in beroepsgerichte leerwegen. In totaal volgen ruim 60.000 leerlingen een beroepsgerichte leerweg in het vmbo; Een kleine 2800 zijn te vinden op HBR-scholen.

Vacature lid vaststellingscommissie profielvak Horeca, Bakkerij en recreatie vmbo

Beste collega’s,

Namens het College voor Toetsen en Examens ben ik op zoek naar een nieuw lid voor de vaststellingscommissie Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie vmbo. In de bijlage treft u de vacature voor het nieuwe lid aan.

Wij zien de voordracht van het platform graag voor 1 maart 2024 tegemoet. Wij ontvangen bij de voordracht graag een beknopt curriculum vitae van de kandidaat. Na het overnemen van de voordracht is het lid gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en legt het dan ook geen verantwoording aan het platform af over de werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens.

Als er zich bij het platform geen geschikte kandidaten melden, in dat geval zetten wij andere stappen om een kandidaat voor de vacature te vinden.

U kunt uw curriculum vitae voor 1 maart 2024 sturen naar voorzitter@vsho.nl

Mede namens de clustermanagers van het College voor Toetsen en Examens, 

Hartelijke groet,

Pieter van der Bent
clustermanager vmbo themahouder werving

Informatie NK koken en serveren 2024

Nederlandse kampioenschap
Koken en Serveren
VMBO
VSHO Vakwedstrijden 2024
Koken en Serveren


Inleiding:
De VSHO organiseert al 30 jaar regionale en Nederlandse kampioenschappen Koken en Serveren voor VMBO-leerlingen. In het verleden gingen de regio’s onderling de strijd met elkaar aan. De winnaar van de regionale wedstrijden ging indertijd automatisch naar de Landelijke finale.


Nieuwe opzet sinds 2020:
Omdat meerdere regio’s geen onderlinge strijd meer voeren, is besloten de landelijke wedstrijd voor alle VMBO-leden van de VSHO open te stellen. Het blijft mogelijk per regio onderlinge wedstrijden te organiseren; maar elke school behoudt de mogelijkheid zich individueel aan te melden voor het Nederlands kampioenschap.


Datum en plaats 2024:
De teams gaan onder het toeziend oog van een vakkundige jury strijden om de titel Nederlands kampioen Koken en Nederlands kampioen Serveren.
Een schoolteam bestaat uit drie personen: twee koks en één gastheer/-vrouw. In 2024 wordt de wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap Koken en Serveren VMBO gehouden bij Scalda in Middelburg. In de keuken en restaurant van deze school is plaats voor 8 teams.
De wedstrijd vindt plaats op 4 april 2024. Noteer maar vast in uw agenda.
Inschrijven vanaf 8 januari 2024 om 12.00:
De inschrijfkosten voor deze wedstrijd bedragen slechts €100,- per team; de rest van de wedstrijdkosten komen voor rekening van de VSHO. Verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
We hanteren hierbij de regels “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “Vol is vol”.
Daarentegen verzekeren wij de scholen c.q. de teams, die in 2024 achter het net vissen, een plaats bij het volgende kampioenschap.


Tot slot:
Wij van de VSHO gaan er op voorhand samen met u een geweldige kampioensdag van maken.


Vriendelijke en gastvrije groet,


Het VSHO-wedstrijdteam
Sjaak Waasdorp en Robert van der Roest, waarnemend bestuursleden vakwedstrijden
Gertjan Sneekes, wedstrijdsecretaris VSHO
Johan Lapidaire, uitvoerend secretaris VSHO

Voorstellen Remco Faasse

Hoi, ik ben Remco Faasse, geboren onder de rook van Rotterdam en een kleine 20 jaar werkzaam geweest in de Rotterdamse horeca. Van strandtent tot sterrenzaak, van kleine eenmans keuken tot party congrescentrum. Alles wel gedaan in de horeca. 

Nu 11 jaar met veel plezier werkzaam in het onderwijs. Zowel op het voorgezet als middelbare horeca onderwijs. Omdat ik koken zo’n mooi vak vind en het erg belangrijk vind om me te blijven ontwikkelen zie je mij nog regelmatig werken in de Rotterdamse horeca. 

Naast mijn onderwijstaken vind ik ook het netwerken erg leuk en belangrijk. Zo heb ik jarenlang diverse uitjes georganiseerd voor de foodclub (Rotterdamse horeca vereniging) en organiseer ik samen met een vriend benefiet diners.
Als ik niet aan het werk ben kan ik heel erg genieten van reizen en/in de natuur. Heb het geluk gehad dat ik al vele reizen/tochten over diverse werelddelen heb mogen maken.

Met al deze ervaring en mijn organisatie skills hoop ik voor het platform HBR in te gaan zetten. Verder wil ik mij inzetten om het HBR onderwijs tot zijn recht te laten komen en het belang van de leerlingen voorop te stellen.