vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Categorie op Vakinformatie

Vacature docentleden syllabuscommissie horeca, bakkerij en recreatie

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je bijdragen aan het actualiseren van de syllabus voor horeca, bakkerij en recreatie? Dat kan!

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt per 1 augustus 2024 twee docenten voor de syllabuscommissie horeca, bakkerij en recreatie. Hun taak is het actualiseren van de syllabi voor dit profielvak. De samenstelling van de commissie zal plaatsvinden in overleg met het platform VSHO en heeft een taakomvang van ongeveer 64 klokuren per jaar.

Er is regelmatig vanuit het scholenveld en de aangesloten beroepspraktijk, vertegenwoordigd in de relevante platforms voor het vmbo, aangegeven dat de inhoud van de cspe’s niet altijd actueel is. Daarom heeft het CvTE de opdracht gekregen om de syllabus te actualiseren.

De syllabus is een specificatie van het examenprogramma en helpt docenten een goed beeld te krijgen van wat er wel en niet gevraagd kan worden in het centraal examen. Het is een hulpmiddel voor iedereen die zich op het cspe voorbereidt, inclusief leermiddelproducenten en nascholingsinstanties. Bij het ontwikkelen van het cspe vormt de syllabus het kader voor de examenmakers van Cito en CvTE.

Heb je interesse om mee te werken aan het actualiseren van de syllabus voor horeca, bakkerij en recreatie? Bekijk dan de volledige vacature.

“Brainstormsessie”

Je hebt wel ideeën voor de actualisatie van de syllabuscommissie, maar je wilt zelf niet deelnemen aan de commissie. Het platform VSHO organiseert in samenwerking met het CvTE een brainstormsessie, waarbij docenten mee kunnen denken en hun ideeën kunnen aandragen voor het actualiseren van de syllabus binnen de vastgestelde eisen van het examenprogramma.

De brainstormsessie wordt digitaal georganiseerd op 24 juni van 13:00 – 14:00 uur. Je kunt je aanmelden voor de “brainstormsessie” door een e-mail te sturen naar: e.postma@cvte.nl.

Klik hieronder om de vacatures te kunnen lezen

LID SYLLABUSCOMMISSIE
VOORZITTER SYLLABUSCOMMISSIE

Trots op het vmbo:  Voortreffelijk Mega Belangrijk Onderwijs!

Binnenkort ontvangen zo’n 180.000 leerlingen uit groep 8 het definitieve schooladvies. Ongeveer de helft krijgt een vmbo-advies. Hoewel het vmbo komend schooljaar zijn 25-jarig bestaan viert, voelt voor sommige ouders en leerlingen een vmbo-advies bepaald niet feestelijk. Immers, je móet naar het vmbo, je mág naar het havo of vwo. Hardnekkige beelden en onbekendheid met het vmbo maken, dat jongeren (en ouders) niet trots kunnen zijn op hun school en opleiding, want ze doen ‘maar’ vmbo. 

Het complete stuk kunt u hieronder lezen.

opiniestuk vmbo helemaal
Doorstroom vmbo – mbo

Mooie cijfers in 2023 voor vmbo HBR

Voor de 20e keer heeft DUO de Onderwijscijfers gepubliceerd. Deze zijn bewerkt door het SPV en vervolgens geselecteerd door VSHO Platform HBR. Op het eerste gezicht lijken de cijfers voor het vmbo teleurstellend. Ten opzichte van 2022 zijn de leerlingaantallen in het vmbo met 3% afgenomen. Het HBR veld is hierop een positieve uitzondering. Er zitten in de derde klas van veel profielen minder leerlingen dan het voorgaande jaar. Een tweede blik leert echter dat in 2022 meer leerlingen dan ‘normaal’ instroomden in het vmbo. 2022 was een uitzonderlijk jaar. Vergelijken we de cijfers van 2023 met die van 2021 dan is er nog steeds sprake van een toename van het aantal leerlingen in beroepsgerichte leerwegen. In totaal volgen ruim 60.000 leerlingen een beroepsgerichte leerweg in het vmbo; Een kleine 2800 zijn te vinden op HBR-scholen.

Vacature lid vaststellingscommissie profielvak Horeca, Bakkerij en recreatie vmbo

Beste collega’s,

Namens het College voor Toetsen en Examens ben ik op zoek naar een nieuw lid voor de vaststellingscommissie Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie vmbo. In de bijlage treft u de vacature voor het nieuwe lid aan.

Wij zien de voordracht van het platform graag voor 1 maart 2024 tegemoet. Wij ontvangen bij de voordracht graag een beknopt curriculum vitae van de kandidaat. Na het overnemen van de voordracht is het lid gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en legt het dan ook geen verantwoording aan het platform af over de werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens.

Als er zich bij het platform geen geschikte kandidaten melden, in dat geval zetten wij andere stappen om een kandidaat voor de vacature te vinden.

U kunt uw curriculum vitae voor 1 maart 2024 sturen naar voorzitter@vsho.nl

Mede namens de clustermanagers van het College voor Toetsen en Examens, 

Hartelijke groet,

Pieter van der Bent
clustermanager vmbo themahouder werving

Voorstellen Remco Faasse

Hoi, ik ben Remco Faasse, geboren onder de rook van Rotterdam en een kleine 20 jaar werkzaam geweest in de Rotterdamse horeca. Van strandtent tot sterrenzaak, van kleine eenmans keuken tot party congrescentrum. Alles wel gedaan in de horeca. 

Nu 11 jaar met veel plezier werkzaam in het onderwijs. Zowel op het voorgezet als middelbare horeca onderwijs. Omdat ik koken zo’n mooi vak vind en het erg belangrijk vind om me te blijven ontwikkelen zie je mij nog regelmatig werken in de Rotterdamse horeca. 

Naast mijn onderwijstaken vind ik ook het netwerken erg leuk en belangrijk. Zo heb ik jarenlang diverse uitjes georganiseerd voor de foodclub (Rotterdamse horeca vereniging) en organiseer ik samen met een vriend benefiet diners.
Als ik niet aan het werk ben kan ik heel erg genieten van reizen en/in de natuur. Heb het geluk gehad dat ik al vele reizen/tochten over diverse werelddelen heb mogen maken.

Met al deze ervaring en mijn organisatie skills hoop ik voor het platform HBR in te gaan zetten. Verder wil ik mij inzetten om het HBR onderwijs tot zijn recht te laten komen en het belang van de leerlingen voorop te stellen.

Voorstellen Elodie Meester

Ellody Meester

Mijn naam is Elodie Meester en sinds dit schooljaar bestuurslid binnen VSHO Platform vmbo HBR.
Gestart op het VMBO, waarna ik een kleine uitstap heb gemaakt naar het Praktijkonderwijs.
Ontzettend leerzaam, want binnen deze vorm van onderwijs staat de ontwikkeling van de leerling
centraal. De master Educational Needs sloot hier mooi bij aan. Na het ontwikkelen van diverse
leerlijnen heb ik besloten om mijn hart voor het horeca vakonderwijs te volgen en deze ervaring mee
terug te nemen naar de afdeling HBR waar ik nu werk.

Binnen het onderwijs zijn er altijd vernieuwingen en kaders waarbinnen er gewerkt wordt. Het is interessant om te kijken op welke manier leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken, aan persoonlijke leerdoelen werken, praktische vaardigheden ontwikkelen en met een pak vol kennis en ervaring naar een vervolgopleiding gaan. Naast de start bij VSHO ben ik ook gestart met de opleiding Leergang
curriculum ontwerp. Graag voeg ik deze kennis samen met de ontwikkelingen die het VSHO op de
voet volgt.

Afscheid Sweder Bosch na acht jaarbestuurslid VSHO/Platform HBR

Geachte medebestuursleden en leden van de VSHO/Platform HBR,
Met een gevoel van dankbaarheid en reflectie schrijf ik deze brief om mijn
afscheid aan te kondigen als bestuurslid van de VSHO/platform HBR na een
periode van 8 jaar. Het is met gemengde gevoelens dat ik deze beslissing heb
genomen, maar ik geloof dat de tijd rijp is voor nieuwe uitdagingen en kansen.
Acht jaar geleden werd ik benaderd door Arjan Houwaard, toenmalig bestuurslid,
bij een van de landelijke wedstrijden koken en serveren, met de vraag of ik mijn
krachten wilde bundelen met de VSHO/platform HBR. Samen met toenmalig
voorzitter Jacqueline van de Zwam en het complete bestuur hebben we prachtige
jaren mogen beleven. Na Jacqueline nam Arjan Houwaard het voorzitterschap
over en onder zijn leiding hebben we eveneens belangrijk werk verricht. Nu,
alweer twee jaar, heeft Marco van Wijngaarden de rol van voorzitter van de
VSHO/platform HBR op zich genomen, met enthousiaste medebestuursleden
zoals Robert van de Roest, Johan Lapidair, Leo van Gerven en Sjaal Waasdorp.
Gelukkig zijn er ook twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, Elodie Meester en
Remco Faasse. Ik wens hen van harte een vruchtbare tijd binnen dit fantastische
team toe.


Verder heb ik nauw samengewerkt met de onmisbare krachten achter de
schermen, zoals de toegewijde en energiebom Gertjan Sneekes en Linda de
Kleine, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan onze opleidingen. Daarnaast wil ik
mijn waardering voor Gertjan Sneekes en Johan Lapidair, die samen met mij, als
portefeuille houder wedstrijden, vele jaren lang de organisatie van de NK koken
en serveren hebben geleid. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Theo Muller,
onze webbeheerder, met wie ik gedurende vele jaren intensief heb
samengewerkt om de VSHO/Platform HBR- website te optimaliseren. Jouw
toewijding en inzet voor de VSHO/Platform HBR zijn van onschatbare waarde!
De afgelopen 8 jaar waren voor mij een onvergetelijke reis, gekenmerkt door
persoonlijke groei, uitdagingen en bovenal de gelegenheid om samen te werken
met een fantastische gemeenschap van individuen die zich met hart en ziel
inzetten voor het welzijn van onze organisatie. Samen hebben we diverse
mijlpalen bereikt, projecten geïnitieerd en uitgevoerd, en de VSHO naar nieuwe
hoogten gestuwd. Ik ben buitengewoon trots op wat we samen hebben
verwezenlijkt, en ik ben ervan overtuigd dat de VSHO een glanzende toekomst
tegemoet gaat.


Mijn besluit om af te treden als bestuurslid was niet eenvoudig, maar ik ben van
mening dat het van belang is dat nieuwe bestuursleden het stokje overnemen en
frisse ideeën en energie inbrengen. Ik heb het volste vertrouwen in het huidige
bestuur en de toekomstige leiders van de VSHO; zij zullen de organisatie naar
nog grotere hoogten stuwen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn diepe waardering uit te
spreken voor alle leden, vrijwilligers en medebestuursleden waarmee ik de
afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Jullie toewijding en inzet zijn
bewonderenswaardig, en ik ben dankbaar voor de vriendschappen en
herinneringen die ik heb opgebouwd.
Hoewel ik afscheid neem van mijn rol als bestuurslid, zal mijn betrokkenheid bij
de VSHO/platform HBR en haar missie onverminderd blijven voortbestaan. Dit is
geen definitief afscheid, maar eerder een ’tot ziens’ als een betrokken lid dat
blijft meedenken en ondersteunen!
Nogmaals, dank jullie wel voor de geweldige jaren die ik als bestuurslid heb
mogen beleven. Ik wens jullie allen veel succes in al jullie toekomstige
inspanningen en blijf geloven in de cruciale rol die de VSHO/platform HBR nu en
in de toekomst speelt bij het behartigen van de belangen van de 120 VMBO-
scholen in Nederland.
Ik zal jullie missen, maar ik weet dat we altijd met warme herinneringen
verbonden zullen blijven.
Met warme groeten,
Sweder Bosch
Bestuurslid 2015-2023