vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Categorie op Vakinformatie

Verslag van de vervolgbijeenkomst enquête examinering koken en gastheerschap

 1. Welkom en opening
  Erik van ’t Zelfde heet alle aanwezigen (rond 20 personen) om 12:35 uur van harte welkom namens de
  gastheer College de Brink.
  Sjaak Waasdorp stelt de aanwezigen namens de organiserende bedrijven (Cito, CvTE en VSHO) en die
  namens de aanwezige scholen aan elkaar voor.
  Robert van der Roest licht het beoogde programma toe.
 2. Pitches over “droom-examens”
  Remco Faasse Horeca Vakschool Rotterdam:
  Praktijk geen leer, maar doe-werk
  Meer creativiteit
  Beoordelen simpeler: O, V en G is al voldoende

  Mariëlle Coppens De Rooi Pannen
  Vindt dromen delen spannend; doet ze zelfs niet met haar man
  Zonder restaurant geen keuken en vice versa
  Leerlingen kiezen thema: mis en place tiny company
  o Diverse werkzaamheden/onderdelen
  o Menu
  o Social media
  Keuken: mis en place kan in onderdelen
  o Bakken en bewaren
  o Opslaan tot nodig
  2 gasten ontvangen
  o Tafel dekken
  o Mocktail maken etc.
  Fases in restaurant: Ontvangst-Verblijf-Afscheid
  Serveert zaken van keuken en bediening
  Gastheerschap zonder gasten kan ook niet
  Méér modulair
  Eventueel m.b.v. kant-en-klare materialen als planningstechnisch niet anders mogelijk.

  Jeroen van Brecht François Vatel:
  CSPE’s vast aan menustructuur
  Koken:
  o Méér nadruk op technieken gewenst
  o Moderniseren qua taalgebruik (pliceren als voorbeeld)
  o Niveauverschil tussen basis, kader en GL moet duidelijker
  o Product/eindresultaat actueler/moderner/eigentijdser
  Gastheerschap:
  o Lijkt te veel op ‘trucjes’
  o Moet ‘omgaan met gasten’ ofwel ‘interactie met de gast’ worden
  o Links of rechts uitserveren: kijk in de praktijk hoe het daar gebeurt.

  John Puijck Beroepscollege Leystede:
  School met veel andere profielen
  Examen in derde leerjaar
  Niet veel lessen HBR in leerjaar 1 en 2
  Graag terug naar ambacht
  Zweet staat nu op de rug van de verkeerde mensen
  Let op duurzaamheid
  Maak verkoopbare producten
  Méér met groentes en minder vis en vlees
  Bediening:
  o Guéridon niet beschikbaar op school
  o Te veel “bakjes” bij examen ongewenst
  o Terug naar de basis
  o Leerling enthousiasmeren voor de horeca is doel

  Remco Hazebroek Penta College:
  CSPE serveren:
  o Kennis m.b.v. minitoetsen
  o Vaardigheden kan zonder gasten
  o Gastheerschap móet met gasten
  o Reflectie over producten óók bij serveren
  ▪ Kan b.v. met geven van een presentatie
  ▪ Of door beoordelen van een filmpje
  o Werken naar één casus: mono-interpretabel

  Monique van Kassel College de Brink:
  Veel al gehoord/gezegd: denkt in dezelfde lijn
  Examens worden té antiek
  Moeten aansluiten op bedrijfsleven
  Richten op eindproduct: b.v. een gedekte tafel
  Omgaan met gasten
  Recreatie is jaarlijke een crime: veel tekst. Onderwerp wordt ‘geparkeerd’.
  Keuken en bediening bij elkaar mét gasten.

  Erik Dirks Het Hooghuis:
  Op school 8 profielen; keuze leerjaar 3
  Geeft les aan HBR vanuit bakkerij en werkt voor CvTE
  Objectief beoordelen moeilijk qua examinering
  Droom: 2 jonge collega’s koken ‘anders’. Wie heeft nu gelijk? 30’ers of een 53-jarige?
  30’ers laten koken m.b.v. andere wijze van instructie
  Het in elkaar zetten van een Ikea-pakket maakt je nog geen timmerman, toch?
  ‘Leren wegen’ gebeurt niet meer
  Examens aanpassen aan deze ontwikkelingen

  Mariëtte van Os Het Element:
  Bestiert een kleine afdeling HBR
  Moeten we nog toetsen ja of nee? Corona zijn we zonder toetsen doorgekomen.
  Nu toetsen we vaak om te toetsen
  Er is inmiddels veel gras voor haar voeten weggemaaid
  Beoordelen graag met O, V en G
  Meerdere kennisgebieden/modulair
  Examineren als de leerling er klaar voor is
  Theorie en praktijk uit elkaar
  o Taligheid
  o Economie separaat
  Zo veel mogelijk praktijk met de handen
  Zelfs theorie moet praktischer
  Apart koken en serveren-examen mét gasten
  Minder technische vaardigheden: méér basisvaardigheden
  Plus contact met gasten erin: balie, telefoon
  Zélf producten bereiden; géén convenience

  John Jansen Thorbecke SG:
  Samenvatting enquête-resultaten is basis
  We zijn en blijven vmbo met nadruk op de “v”
  200 uren koken en serveren bij de een; 100 bij de ander
  1 van de 4 scenario 3; alles los zo weinig mogelijk op examen
  Toetsen kan al veel ‘onderweg’
  Je mag als school ook wel aanbieden zónder examen
  14/15-jarigen mogen snuffelen en twijfelen; van docenten wordt verwacht dat ze stimuleren
  Gebruik keuzedelen: dáár is vmbo voor bedoeld
  Wél examineren; maar minimaal.
 3. Groepen gaan uiteen
  Resultaten gastheerschap en keuken op flipovervellen noteren: blijf binnen kader CSPE!!!
 4. Presenteren bevindingen/verslag van discussies
  Doel: eind van de dag hebben we voor de onderdelen koken en gastheerschap de contouren neergezet voor het CSPE 2024/2025 zodat Cito verder kan met de inhoudelijke opzet.
  Terugkoppeling hierover in een 2e en 3e bijeenkomst; soortgelijk aan huidige bijeenkomst.
  Resultaten gastheerschap en keuken op flipovervellen noteren: blijf binnen kader CSPE!!!
  Bevindingen over gastheerschap worden gepresenteerd door een bakker (Erik Dirks)
  Het gaat hier over leerlingen
  Grootste Gemene Deler: gastheerschap en gastvrijheid belangrijkste om te beoordelen
  Grote verschillen tussen scholen
  o Koffie, mocktail, tafeldekken makkelijker te beoordelen
  Let op verschil tussen smalle en brede scholen: examen baseren op 100 uur opleiding!!!
  Menu serveren: zónder stappenplan (dat is te veel leeswerk), mét gasten (en maakt niet uit hoeveel)
  Gastheerschap objectief beoordelen? Nader te bepalen! Rollenspel of andere mogelijkheden!
  Gastvrijheidsgebeuren:
  o Ontvangst
  o Verblijf
  o Afscheid………………. Gastvrij gedrag steeds belangrijker in een volgende fase
  Let op: gastheerschap is een jury-sport; net als paardrijden!!
  Presentatie keuken gedeelte (Sweder Bosch)
  Inleiding: mooi dat we weer bij elkaar zijn
  Laat ieder zijn voordeel hiermee doen
  Veel discussie gezien en gehoord
  Groot verschil brede en smalle scholen: 100 uur les moet de basis zijn
  Heel belangrijk: niet (te) veel mis en place voor examen
  o Richt examen op techniek: deze moet leidend zijn voor gerecht: veel voorbeelden
  beschikbaar bij deelnemers; worden doorgespeeld aan Cito!!
  o Geef leerling creatieve ruimte
  Koppeling keuken en bediening: 50% wil los en 50% wil koppeling
  Bediening kan niet zonder gasten en gasten niet zonder bediening
  Per school andere examens; er moet verschil zijn tussen leerlingen, die 100 of 300 uur zijn opgeleid
  Geef scholen de keuze om gekoppeld of ontkoppeld te examineren. Kan nu omdat je puur op
  technieken examineert.
  Heel belangrijk blijft het vak uitdragen en leerlingen enthousiasmeren.
  Koken vanuit basistechnieken heeft voorkeur
  o Minder gerechten met meer technieken is beter dan andersom.
  Neutrale bevindingen (Annet van de Broek)
  Mooie gesprekken tussen mensen van verschillende scholen
  Iets maken voor 100 uurs-leerlingen
  Ze proeft de passie voor het vak
  Examens moeten eenvoudiger met minder tekst; passend bij vmbo
  Bevindingen vanuit Cito (José Schonenberg)
  Dinsdag vervolg-afspraak. Wat is echte conclusie?
  Blij met input
  Cito staat open voor wat we zeggen; mits niet té divers
  Leerling blijft uitgangspunt
  Veld is divers: brede en smalle scholen
  Gastheerschap: gastvrijheid
  Keuken: back to basic
  Niet gedwongen koppelen
  Gastheerschap meer algemeen beschrijven als ontkoppeld
  Flexibiliteit terug naar scholen
  Waardevolle bijeenkomst: voorbeelden uitwerkingen m.b.v. gegeven menu’s.
  Bevindingen vanuit Cito (Anne Fleuren)
  Mooi begin
  Vooral doorgaan met raadplegen van het werkveld; dit is tevens bestaansrecht VSHO Platform vmbo
  HBR
  Ook VSHO Platform vmbo HBR heet input nodig; dan is invloed mogelijk
 5. Afsluiting en slotopmerkingen
  Anja Kleingeld beveelt VSHO Platform vmbo HBR van harte aan om in de regio te komen vergaderen en dan aansluitend een netwerkbijeenkomst te organiseren op betreffende school.
  Om 15:35 uur worden alle aanwezigen bedankt voor hun inzet en uitgenodigd voor een borrel met een hapje door de gastheer namens College de Brink van vandaag Robert van der Roest.

Ja of nee Nederlandse Kampioenschappen Brood- en Banketbakken vmbo in 2023?

Jaren geleden werden er wedstrijden Brood- en Banketbakken georganiseerd voor het vmbo door de Stichting Jeugdvakwedstrijden. Helaas worden die -door te weinig animo- nu niet meer georganiseerd. VSHO Platform vmbo HBR (Horeca Bakkerij en Recreatie) vindt dit heel jammer en zou dat graag anders zien; ter promotie van het mooie bakkersvak.

Zullen we hier -samen met u- nieuw leven in blazen volgend jaar???
Laat ons weten als u hier interesse in heeft!!!

Wat zijn onze ambities?
Al ruim dertig jaar organiseert “de VSHO” de Nederlandse Kampioenschappen Koken en Serveren vmbo. Die zouden aan kunnen vullen met de Nederlandse Kampioenschappen Brood- en Banketbakken.
Maar dat lukt alleen met úw medewerking!

Het hele kampioenschap uiteraard op vmbo-niveau en laagdrempelig. Bedoeld voor zowel brede scholen als smalle vakscholen!

We denken in de volgende richting: een aantal weken vooraf laten we de scholen weten wat er op de dag van de kampioenschappen gemaakt moet worden. Dit kan op school volop geoefend worden. En op de wedstrijddag kunnen de daarin geïnteresseerde en geheel door uzelf geselecteerde leerlingen laten zien hoe goed ze daar in zijn (geworden).

Voordat we hier aan gaan beginnen willen we graag in gesprek komen met een aantal vmbo-bakkerij-docenten en met behulp van hún expertise onderzoeken of we zo’n wedstrijd kunnen gaan organiseren.

Het is in onze ogen ontzettend belangrijk om het bakkersvak vanuit het perspectief van vmbo te promoten en te laten zien wat voor een prachtig mooi en creatief vak het is.

Heeft u interesse om eind augustus een keer -geheel vrijblijvend- een keer bij elkaar te komen en ideeën uit te wisselen? En misschien kunnen we dan eind maart 2023 de traditie van het Nederlands Kampioenschap Brood- en Banketbakken vmbo opstarten.

Bént u of ként u iemand, die met ons mee wil denken?
Heeft u op voorhand interesse om mee te doen? Of mee te organiseren?
Laat mij dat dan weten! Mail, bel of app mij dan even.

Ik hoop oprecht dat we samen met u en namens VSHO Platform vmbo HBR een nieuwe traditie kunnen gaan starten voor het bakkersvak.

Vriendelijke groeten,
Sweder Bosch
Bestuurslid VSHO Platform vmbo HBR
Portefeuillehouder vakwedstrijden
+31 (0)653681495
vakwedstrijden@VSHO.nl

Ontwikkeling CSPE

Beste collega,

Fijn dat je op zo’n korte termijn wilt deelnemen aan een belangrijk overleg tussen ons platform, Cito en CvtE. Dit overleg is een vervolg op een verdiepingsslag aansluitend op de gehouden enquête.

De opbrengst van de bijeenkomst op 21 juni wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de cspe’s voor toekomstige cspe’s vanaf 2024. In deze bijeenkomst ligt de focus op de modules Keuken en Gastheerschap. We gaan op zoek naar de vorm die het mogelijk maakt om het cspe (meer) modulair af te nemen, passend bij de flow van het onderwijs van elke school afzonderlijk.

Het idee hierachter is dat op termijn ook de afzonderlijke profielmodules van het HBR-examenprogramma desgewenst als afzonderlijke deelexamens afgenomen kunnen worden.
Vanzelfsprekend binnen de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt voor 2024 onder meer in, dat het cspe afgenomen moet worden binnen de vastgestelde examenperiode voor de cspe’s. Het houdt tevens in dat het cspe een goede afspiegeling moet blijven van de inhoud van het examenprogramma geldend voor het examenjaar 2024 en de uitwerking ervan in de syllabus.

De opbrengst van de bijeenkomst op 21 juni kan aanleiding zijn tot een verzoek de syllabus en mogelijk zelfs ook het examenprogramma te herzien. Dit wordt niet uit de weg gegaan. Er is echter wel meer tijd nodig om hierin concrete veranderingen doorgevoerd te krijgen. Ook omdat bijvoorbeeld OCW hierin een rol heeft.

Dit overleg is dus bedoeld om te kijken naar de toekomst van ons mooie vak; dat is niet geheel vrijblijvend. We zouden het fijn vinden als je ter voorbereiding op de bijeenkomst daarom het volgende doet.

Hoe ziet jouw droom-cspe eruit. Durf daarbij ook buiten je comfortzone te treden. Focus je voor nu op Keuken en Gastheerschap. Betrekhierbij nadrukkelijk aspecten als organisatielast, de opbouw (modulair) en inhoud van het cspe. Houdt er rekening mee dat per leerweg de kandidaten landelijk dezelfde opdrachten krijgen en daarbij dezelfde uitgangspositie moeten hebben. Benoem daarbij vooral ook wat je wél / in elk geval in het cspe aan bod wilt laten komen, dat wat een kandidaat moet kunnen laten zien op het examen. En op basis daarvan jij als docent/examinator rechtvaardig voor deze kandidaat kunt aangeven de mate van in het profielvak HBR vaardig zijn inclusief het beheersingsniveau van de bijbehorende theorie. 

Dat wat de kandidaat vanuit de gegeven opdracht in het cspe laat zien moet objectief te toetsen en te beoordelen zijn. Voor alle centrale examens geldt immers dat deze objectief toetsbaar en beoordeelbaar moeten zijn. Bevraag zo nodig hiervoor ook je vakcollega’s binnen jouw school/instelling. De bedoeling is, dat je jouw droom-cspe op de bijeenkomst kort en krachtdadig presenteert in de eerste ronde van dit overleg.

De opbrengst van deze aftrap ronde in dit overleg vormt de input voor twee vervolgrondes. In groepen van wisselende samenstelling worden jullie daarbij aan het werk gezet. Doelstelling is aan het einde van de dag de contouren van het vernieuwde CSPE onderdelen keuken en gastheerschap te kunnen schetsen.

Bij het overleg zal ook een vertegenwoordiging van zowel de constructiegroep van Cito als de vaststellingscommissie van CvTE aanwezig zijn. Op de dag zelf zal aangegeven worden welke vervolgstappen nog voor de zomervakantie en direct na de zomervakantie gezet worden.

Ter info;

Voor het Recreatie-deel wordt overwogen een vervolgoverleg te plannen. Als de voor deze dag gehanteerde werkwijze goed blijkt te werken mogelijk op een soortelijke wijze als op deze bijeenkomst. Wij hopen op de dag zelf hierover al wel meer informatie te kunnen geven. 

Alvast heel veel dank voor je inzet!!

Mede namens Cito en CvTE,

met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VSHO

Ps Het overleg vindt plaats op College de Brink waar u kunt parkeren achter het gemeentehuis van Laren aan de Eemnesserweg nummer 19.

Bijeenkomst enquête HBR

Beste vakgenoten,

Een goed jaar geleden hebben wij jullie uitgenodigd om een enquête in te vullen. Deze was bedoeld om vanuit het werkveld een indruk te krijgen hoe het CSPE in 2024 eruit gaat zien.

Om er een goed en gestructureerd vervolg aan te geven willen wij jullie uitnodigen om op dinsdag 21 juni van 12.30 uur tot 16.30 op College de Brink in Laren aanwezig te zijn om hierover verder te praten.

Schrijf je in door bijgevoegde formulier in te vullen.

Rekenend op een goede en mooie op(toe)komst !!

Namens het bestuur en leden van Cito, SPV en VSHO

Robert van der Roest

Nodig VSHO uit om naar u toe te komen!

VSHO timmert volop aan de weg. VSHO groeit meer en meer formeel in de richting van Platform vmbo HBR. Mogelijk vraagt u zich wel eens af wat VSHO in deze nieuwe rol nog voor u kan betekenen. En of het de moeite waard is om lid te blijven van VSHO; ook al is de ‘contributie’ zeer, zeer laag.

We doen ons uiterste best u via onze site, via onze nieuwsbrieven, via LinkedIn, via Facebook, via Instagram en alle beschikbare social media optimaal te informeren en op de hoogte te houden over het wel en wee van VSHO.

Mochten de huidige middelen nou niet toereikend zijn, zijn we van harte bereid naar u toe te komen en u de rol van VSHO toe te komen lichten. Aan u persoonlijk, aan uw team, aan uw directie, aan uw regio …. laat het ons weten en we plannen een bezoek aan u of uw school in.

VSHO speelt immers gedeeltelijk een andere rol dan waar in het verleden sprake van was. Met nieuw elan richt onze focus zich met wat meer nadruk op het speelveld van het vmbo. Met name door de invulling van de formele rol als Platform vmbo HBR.

Maar we vergeten de oude succesfactoren niet. Zo besteden we bijvoorbeeld onverkort volop aandacht aan onze bekende vakwedstrijden en scholingsdagen. Scholingsdagen zijn en blijven volop toegankelijk voor docenten buiten het vmbo-HRB-werkveld.

Meer en meer MBO-scholen haken of haakten af bij VSHO. Het bestuur is voornemens het nieuwe aanbod van VSHO weer zo aantrekkelijk te maken, dat dat voor zo veel mogelijk scholen (opnieuw?) aanleiding zal vormen om weer lid te worden.

En dat komen we u graag vertellen.
Interesse? Neem contact op met onze uitvoerend secretariaat (secretariaat@vsho.nl) en we maken een afspraak.

Wat we dan komen vertellen?
Over de nieuwe rol van VSHO; over cspe en examinering HBR nieuwe stijl inclusief de resultaten van de veldraadpleging hierover, de Nieuwe Leerweg vmbo en natuurlijk de scholingsdagen en vakwedstrijden van de VSHO. Verder stellen we u in de gelegenheid al uw vragen op het terrein van het speelveld van VSHO te stellen en u te voorzien van een antwoord of reactie namens VSHO. De ene keer direct; een andere keer na overleg binnen het bestuur.
Op dit moment is VSHO druk doende alle actuele wetenswaardigheden vast te leggen in een e-magazine. Als we u bezoeken zullen onze vertegenwoordigers dat e-magazine ook zeker inzetten om alle ins en outs van VSHO toe te lichten.

Boek gerust een bezoek! Tot snel?!

Nieuwe voorzitter VSHO

Even voorstellen

Ik ben Marco van Wijngaarden, 48 jaar en woon in Utrecht. Mijn schoolcarrière is begonnen na 7 jaar KLM, waar ik in de opleidingsafdeling heb gewerkt. In 2004 ben ik begonnen als docent ‘rest vacature’. 27 lesuren verdeeld over aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 1 en economie in vier verschillende niveaus; basis, kader, havo en gymnasium. Na dit ’tropenjaar’ heb ik gekozen voor het vmbo. De leerlingen en het type onderwijs passen het best bij mij. Na een paar jaren docent werd ik al snel teamleider onderbouw. Daarna adjunct directeur op een vmbo school in Hoofddorp en de afgelopen drie jaar locatie directeur op de mooiste school van Nederland, namelijk Francois Vatel vmbo. Een kleine vmbo school in Den Haag met de profielen HBR en MVI. De Francois Vatel is de oudste horeca en bakkerschool in Nederland en bestaat dit jaar 75 jaar. Ik vind het HBR profiel het mooiste van het VMBO. Het geeft kinderen een set van basisvaardigheden waar ze hun hele leven op kunnen terugvallen. De afgelopen 2 jaar ben ik als bestuurslid vertegenwoordiger bij het SPV voor het platform HBR. Ik vind het belangrijk dat ons platform een plek is voor smalle en brede scholen die HBR aanbieden. Wat verbindt deze scholen en hoe maken we gezamenlijk een beweging die recht doet aan de ontwikkelingen in de sector. De afgelopen tijd hebben wij onze leden samen met Cito en CvtE bevraagd over de inhoud en organiseerbaarheid van het huidige CSPE. Met de uitkomsten wilde we graag het land in om erover door te praten op verschillende scholen. Ik hoop dat als de corona restricties het toelaten ik jullie alsnog kan ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Marco van Wijngaarden MEM
Locatie directeur

Uitslag enquête van HBR-examens binnen het VMBO?

Beste HBR collega-docenten, teamleiders en directieleden, 

Ruim voor de zomervakantie is in opdracht van de VSHO (in haar rol als Platform HBR) in samenspraak met Cito en de CvTE op uitgebreide schaal een onderzoek uitgezet onder een grote groep docenten, teamleiders en directieleden van vmbo scholen met een HBR opleiding.

Volgens School of Insights, het bureau, dat het onderzoek heeft uitgezet en verwerkt, is de respons goed en daardoor als representatief  te beschouwen. Via deze weg dan ook vriendelijk dank aan iedereen, die op ons eerder verzoek heeft gereageerd.

De onderzoeksresultaten zijn nog net voor de zomervakantie beschikbaar gekomen en geven onder andere antwoord op de vraag vanuit welke uitgangspunten het CSPE-HBR in de toekomst ontwikkelt kan gaan worden in samenwerking met Cito en het CvTE.

U kunt kennis nemen van de resultaten: open de bijlage of klik hier.  

( Een prettig stukje leeswerk voor in de vakantie )

In de enquête heeft u kunnen aangeven of wij u mogen benaderen om deel te nemen aan de totstandkoming van een nieuw te ontwikkelen scenario van het CSPE. Als u na het lezen van de uitkomsten alsnog wilt deelnemen, kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat door een mailtje te sturen aan secretariaat@vsho.nl 

Na de zomervakantie, aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn wij van plan om namens het bestuur van de VSHO een ‘rondje langs de scholen’ te organiseren. We willen u en uw collega’s dan graag informeren over allerlei actuele VSHO-zaken waaronder eerder genoemde onderzoeksresultaten, VSHO vakwedstrijden/NK Koken en Serveren, doorlopende leerlijnen VMBO / MBO, onze cursussen en het belang van het lidmaatschap van de VSHO. Uiteraard kunt u ook de nodige vragen stellen!

Wilt u zich bij voorbaat verzekeren van een datum waarop we bij u langskomen, dan kunt u dit doorgeven aan: secretariaat@vsho.nl 

Rest ons u namens het voltallige bestuur van de VSHO een hele prettige zomervakantie te wensen en rekenen we -samen met u- op een volgend schooljaar zónder al te veel corona-perikelen.

Met vriendelijke groet,

Robert van der Roest
portefeuille pr & scholingsdagen.

Staat van het onderwijs 2021

Hoe kijken we over een jaar of tien terug naar de periode
waarin we ons nu bevinden, en naar het onderwijs van
afgelopen jaar? In ieder geval zal 2020 in ieders geheugen
staan gegrift als het jaar waarin het land en ook het
onderwijs geraakt werden door de coronapandemie. Lees meer