vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Verslag van de vervolgbijeenkomst enquête examinering koken en gastheerschap

Verslag van de vervolgbijeenkomst enquête examinering koken en gastheerschap

 1. Welkom en opening
  Marco van Wijngaarden heet alle aanwezigen (14 personen) van harte welkom namens de host VSHO
  vmbo Platform HBR en gastheer College de Brink.
  Sjaak Waasdorp stelt de aanwezigen namens de organiserende bedrijven (Cito, CvTE en VSHO) en die
  namens de aanwezige scholen aan elkaar voor.
 2. Inleiding
  José Schonenberg van Cito geeft aan wat er nu al meegenomen is in verband met de effecten op het
  cspe.
  Dat wat er nu verteld/ontwikkeld wordt, geldt voor de examens van 2024.
  Nu Koken Basis >>>>>>>> Gastheerschap Basis
  Koken Kader >>>>>>> Gastheerschap Kader

  Toekomst/wens: Gastheerschap Basis >>>>>>>> Koken Basis
  >>>>>>>>Koken Kader
  >>>>>>>>Koken Gemengde Leerweg
  Schoolmenu
  Gastheerschap Kader >>>>>>>>Koken Basis
  >>>>>>>>Koken Kader
  >>>>>>>>Koken Gemengde Leerweg
  Schoolmenu
  Uitgangspunten
  o uniformiteit in serveren van gerechten: uniform doorgeven
  o werk menu uit geschikt voor gastheerschap
  o examen kan zowel gekoppeld als ontkoppeld georganiseerd worden
  o gastheerschap kan serveren vanuit alle kookrichtingen
  o afnemen afhankelijk van aangewezen examenmomenten
  ▪ mogelijk vanaf 1 april van elk schooljaar
  o t.z.t. in te passen in nieuwe examenmodule
  o vanaf 2024 afname per deelmodule; voor GL twee i.p.v. drie modules

  Nu opgepakt door Cito:
  modernisering! Hoe?
  o Daarvan afgeleid beoordelingscriteria
  ▪ (omschrijven van gedrag)
  ▪ (wat anders dan nu?)
  o Méér aandacht voor gastheerschap
  Verschuiving van accenten
  o Proberen te werken met ontvangst-, verblijfs- en afscheidsfase:
  ▪ Losse beoordelingsaspecten
  ▪ Zwaartepunt per onderdeel nader te bepalen
  ▪ Totaal gastheerschap is ongeveer 25%
  Idee vanuit Skills aangedragen door Sjaak Waasdorp
  o Gebruik beoordelingspunten onafhankelijk van zwaarte van betreffende punt
  o Wat zijn cruciale beoordelingspunten? (in tegenstelling tot scheve schalen)
  Nu al mogelijk: Koken: 2 gangen en b.v. soep door school bereid kant en klaar; waardoor Gastheerschap wél drie gangen kan serveren. Koken kan hoofd- en nagerecht òf voor- en hoofdgerecht
 1. Pitches over “dé opdrachten van Cito”
  Erik Dirks Het Hooghuis:
  – Geen opdracht gemaakt

  Rob van der Voort Thorbecke SG:
  – Kijk naar serveerbare gerechten
  – Bekijk kwaliteit van het individu
  – Niet té simpel
  – Schoonmaak meer aandacht
  – Geen tafellinnen
  – Beoordeel
  o Systematisch
  o Gastvrijheid b.v. met filmpjes
  o 3 fases: is OK
  – Gueridon: wordt nergens meer gebruikt

  Leo van Gerven De Rooi Pannen
  – Koken: Wil meer beoordelen op technieken en minder op “totaal
  – Opleiding tot hulpkok houdt niet in dat er een driegangenmenu gekookt moet kunnen worden
  – Meer helpende hand als uitgangspunt
  – Aandacht voor creativiteit van leerling (bij bijvoorbeeld opmaak)

  Loes Seuren De Rooi Pannen
  – Gastheerschap: waar wordt gast gelukkig van?
  – Kiezen tussen sufferd “Houten Klaas”en joviale “Jolijke Jochem”
  o Leerling moet van allebei iets hebben en zeker geen ‘plateau-chauffeur’
  – Creativiteit gastheerschap moet ja of nee meetbaar gemaakt worden
  o Gastheerschap is een jurysport! (cc vertegenwoordigers uit bedrijfsleven)
  o Zoek modellen waarmee gastheerschap meetbaar wordt. Wat kan?
  o NB: geef voorbeelden/houvast voor de “Houten Klaas”-en
  ▪ Geef gast een rol; reik vragen aan o.i.d.
  o Rollenspel goed hulpmiddel
  – Bij huidige examensets ontbreekt de exacte aanleiding om gesprek te gaan voeren
  o B.v. laat weten wat de gast gaat vragen over …
  o Of promoot een gerecht als opdracht

  Jolanda Hanssen Horeca Vakschool Rotterdam
  – Niveau is té hoog
  – Nijgt naar niveau 3
  – ‘talig’ boekwerk: KISS: Keep It Simple and Stupid; leerling is niet leesvaardig
  – Leer aap een kunstje; snel van apropos
  – Leg de lat niet te hoog
  – Biedt andere momenten met minder stress

  Remco Faasse Horeca Vakschool Rotterdam
  – Moet het een driegangenmenu zijn?
  – (vak)Techiek en Creativiteit behoeven meer aandacht

  Jeroen van Brecht François Vatel
  – Minder belang aan verkoopbaarheid toeschrijven
  – Meer aandacht voor kritische punten
  – Aandacht voor proces en product

  Robert van der Roest namens Hubertus & Berkhoff, die opdracht op afstand uitgewerkt hebben
  – Klassiek en nieuwe variant aangereikt voor menu’s en gerechten
  – Veel aandacht voor technieken
  – Gastheerschap voorstel voor andere scorepunten
  – Verschil tussen Basis en Kader in ontvangst-, verblijfs- en afscheidsfase
  – (Uitwerking van Hubertus en Berkhoff gemaild aan Cito door uitvoerend secretaris)

  Robert van der Roest College de Brink:
  – Voor Kader meer nadruk op basistechnieken
  – Gastheerschap nog niet ontvangen van collegae binnen school
 2. Groepen gaan uiteen na een korte pauze
  Een werkgroep Koken en een werkgroep Gastheerschap gaan met elkaar in discussie

  Vanuit gastheerschap:
  – Objectief beoordelen gastheerschap; b.v. rechts inzetten; wat als het druk is?
  – Anders formuleren; anders beoordelen
  – Kun je ’t zélf vertellen?
  – Bij binnenkomst handeling, welkom en begeleiding werkelijk contact: aanleiding voor contact; uitgeleide doen
  – Mag HBR’er op ’n onderdeel níet scoren.
  o C.c. Recreatie is ‘talig’. Dan moet je voor Koken, Bakken en Serveren hoog scoren
  – Verschil examens vmbo en MBO is gering
  – Verbreding moet qua tijd
  – Oorspronkelijk examen gericht op vierdejaars
  – Kernkwaliteiten
  o Welke zijn dat?
  o Hoe beoordeel je die?
  ▪ + gedrag + houding
  ▪ Té moeilijk!
  ▪ Relevant?
  ▪ Uitvoerbaar?
  – In theorie checken “Hoe hoort ‘t?”
  o Niet meer in praktijk
  o Het is te veel tegelijk
  o Gesprek en mis en place separaat: b.v. aan de hand van filmpjes vooraf getoetst
  o Beoordeel fouten op tafel
  o Voor-toets-momenten voor basisvaardigheden en techniek
  – Bestaat er nog een basis- inventarislijst HBR?
  – Er bestonden advies urentabellen; verplichte lesurentabel is weer wat anders: is nu
  verantwoordelijkheid van school
  – Keuzevak: 100 klokuren beschikbaar; idem voor keuzevak
  – Wat is essentieel?
  o Technieken vooraf los aftoetsen?
  o Geprogrammeerde instructie (ingestudeerd)
  ▪ Ruimte voor uitblinkers
  o Contact met gast is essentieel
  o Koks verzorgen gasten voor de gastheer
  o Rol/taak voor Platform
  o Mis en place, voorbereiding, techniek: 1x kennisniveau en dan niet meer op terugkomen
  o Generiek of specifiek beoordelen
 3. Presenteren bevindingen/verslag van discussies
  Inhoud discussie Koken-groep niet mogelijk om in verslag te verwerken
 4. Afsluiting en slotopmerkingen
  Cito gaat aan de slag met een proefexamen dat past binnen de conclusies van de beide groepen.
  Achter de coulissen zwaarte van vraag verwerken en niet bekend maken bij beoordelaar.
  Focus van leerlingen door voor-beoordelen.
  Cito wil praktische sessie(s) organiseren voor deelnemende scholen; Projectgroep hiervoor inrichten.

  Soortgelijk project als nu voor Koken en Gastheerschap in gang gaan zetten voor Bakken en Recreatie.
  Start van dergelijk project juni 2023. VSHO vmbo Platform HBR neemt hiertoe het initiatief.
VSHO

Reacties zijn gesloten.