vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 14 februari 2020

Eindexamen 2020: Geen speelruimte meer bij de N-termen van de profielvak-cspe’s

Geachte heer, mevrouw,  

Vanaf het examenjaar 2020 hebben scholen niet langer de mogelijkheid speelruimte te hanteren bij de N-termen voor de profielvak-cspe’s. In de examenjaren tot en met 2019 behelsde de speelruimte dat de school, mits deze voldeed aan een aantal randvoorwaarden, bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s binnen een beperkte bandbreedte mocht afwijken van de door het CvTE bekendgemaakte N-termen.   Lees meer

Toespraak Eric van ’t Zelfde 30 januari

Beste collega´s,

De tijd van ons binnen de schoolmuren bekommeren over het onderwijs is definitief voorbij, vanaf nu zoeken we de straten op!

Ik richt mij tot de ouders van Nederland.

Ik kom hier niet met een verhaal over hoe mooi mijn vak of ons beroep is. Ik kom ook niet met een bord dat het onderwijs wordt verwaarloosd waarop word cursief geschreven staat zonder T. Laat die tijden van ludieke aandacht voor de problemen in het onderwijs voorbij zijn!

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving waarin iedereen kind een volwaardig bestaan krijgt!

Wij staken niet voor die betekenisloze drie procent salarisverhoging of voor die 50 uur professionalisering die je niet kunt opnemen. Wij staken vandaag voor de kwaliteit, menselijkheid en fatsoenlijkheid van onze maatschappij.

Beste ouders, na al uw ijver op uw werk; na al uw uren in de file, na al uw uren die u liefdevol in uw gezin stopte, na al uw braaf-betaalde-belastingen en uw keurige gedrag, staat dit uw zoon of dochter te wachten:

Uw kind ontvangt onderwijs van incomplete en vermoeide onderwijsteams. Zo hebben 55.000 basisschoolleerlingen in Nederland dit jaar geen leerkracht en genieten daarmee geen onderwijs. In 2027 ontbreekt er 10.000 FTE voor de klas en in 2028 ontvangen 240.000 kinderen geen les.

240.000 kinderen in 2028; bijna een kwart miljoen kinderen wordt daarmee in dit land de toekomst ontnomen.

Beste politiek,

Nu jullie de laatste twintig jaar de teloorgang van het onderwijs vakkundig hebben vormgegeven, moeten jullie je laatste verantwoordelijkheid in dit proces op je nemen: wijs die 240.000 kinderen die geen fatsoenlijk bestaan mogen hebben in dit land, maar aan! Vertel het deze kids!

Beste ouders van Nederland, jullie hopen vurig op een fatsoenlijke toekomst van jullie kinderen. Waarin zij met vertrouwen en zelfstandigheid kunnen staan.

Laat deze hoop varen. Jullie kinderen zullen met achterstanden bij begrijpend lezen en technisch lezen en rekenen de school verlaten. Zij ontvangen niet het onderwijsadvies dat in hen zit. Door de incomplete onderwijsteams volgt op de basisschool de eerste afstroom in niveau! Dit totaal buiten uw zichtveld om.
Vraag dus niet voor wie wij staken, wij staken voor uw kinderen.

In ons VO is het niet anders!

Ook hier staan incomplete en vermoeide onderwijsteams. In het VO geven wij onvoldoende kwalitatieve onderwijstijd en ook hier vallen onze mensen om.  

Er zijn geen docenten meer te vinden voor Duits, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Engels, informatica, Nederlands en Frans. Die 1600 fte aan tekorten gaan we niet opvangen; de docentenopleidingen gaan dit gat niet vullen en de vergrijzing van ons corps is een feit.

Ondertussen is het onderwijs voor uw kind een mijnenveld gemaakt door bijvoorbeeld de kernvakken-regeling; de vakken waar de tekorten schrikbarend groot zijn.

Laat de hoop op een waardige toekomst voor uw kinderen dus maar varen.

Beste politiek, maakt u zich niet druk over onze internationale ranking, in het VO hebben wij namelijk geleerd hoe we jullie schade aan het onderwijs onzichtbaar kunnen maken voor jullie electoraat:

Door afstroom en uitstroom en ophokuren en hopeloze teaching-to-the-test, met aan het einde de examentrainingen in de meivakanties, waarna de grote cosmetische fraude van de N-term ons allemaal redt, hebben de leerlingen nog enig zicht op het diploma.

Wij staken vandaag voor alle kinderen van Nederland en staan stil bij die 604.000 kinderen die in dit land onder de armoedegrens opgroeien en op de hardst getroffen scholen zitten.

Wij staken voor die gezinnen en hun kinderen die zijn aangesloten bij de grootste bank van Nederland; de voedselbank.

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving!

De scholen met een hoog leerlingengewicht, dus gebieden met laag opgeleide ouders,… die dezelfde fundamentele rechten hebben op een fatsoenlijke toekomst voor hun kinderen worden weer kansloos gemaakt!

In de achterstandswijken is het PO lerarentekort zo’n 40%! De taalachterstanden en de rekenachterstanden zijn er gemiddeld tweeënhalf jaar. Jullie kinderen verlaten het primair onderwijs in groep acht met een didactische leeftijd van groep 6 of 7. Jullie kinderen zijn niet dom; ze hebben alleen achterstanden cadeau gekregen vanuit het waardeloze beleid van de overheid.

Het VO zal in die gebieden die achterstanden niet inlopen. Onderwijs als emancipatiemachine, die tijd is voorbij, accepteer jullie plek in de voor jullie bewust gecreëerde onderklasse!

Inwoners van Nederland, besef dat de leerkrachten, docenten en OOP-ers van Nederland niet staken om de eigen portemonnee, maar om de teloorgang van de maatschappij, om de teloorgang van Nederland.

Jullie docententeams zijn kapotgemaakt, zeg vaarwel tegen jullie volwaardige participatie in de maatschappij;

Jullie bibliotheken worden gesloten, zeg vaarwel tegen jullie leesvaardigheid;

Jullie buurthuizen worden gesloten, zeg vaarwel tegen een gevoel van gemeenschap;

Jullie wijkagenten worden wegbezuinigd, zeg vaarwel tegen vriendelijke orde op straat;

Jullie Jeugdzorg is kapot gedecentraliseerd; reken niet op ondersteuning als het even tegenzit;

Jullie verplegers en verpleegsters zijn kapot gedraaid en onderbetaald, hoop dat je gezond blijft, zeker nu gezond voedsel duurder wordt gemaakt door je overheid.

Hoop niet op de politiek, zij zien jullie niet, het merendeel zit lachend verscholen achter hun mobieltjes in onze Tweede Kamer hun wachtgeld en reiskostenvergoeding te verdedigen, terwijl zij in de overtuiging leven te weten wat het beste is voor jullie.

Beste ouders van Nederland,

De zure appel is nog niet doorbeten. Mochten jullie kinderen zich door dat docentenloze en visieloze afreken-landschap van het onderwijs hebben heen geworsteld; dan wacht hen lage lonen, het liefst in neoliberale ZZP-constructies, zonder bescherming van ontslagrecht, pensioenopbouw of verzekeringen. Waarna zij zullen hopen op woningen die er niet zijn of die onbetaalbaar zijn.

Een fatsoenlijke en rechtvaardige maatschappij wordt niet gevormd in de Tweede Kamer, maar in de klaslokalen van Nederland en in jullie stemhokjes!

Het fatsoen van een land bestaat uit de wijze waarop men haar burgers onderwijs aanbiedt en gunt.

Sluit u daarom aan bij de onderwijzers die er in Nederland nog zijn!

Ik zie mij vandaag gesteund door 4000 scholen en door een groot aantal onderwijsbestuurders.

Dan wil ik nu met jullie het Onze Arie bidden voor onze Minister die hier vandaag afwezig is:

Onze Arie,

Onze Arie die afwezig zijt,
Uw naam wordt gemist,
Uw tekorten komen,
De teloorgang zal geschiede,
Gelijk in alle scholen.
Geef ons heden fatsoenlijk onderwijs,
En vergeef ons de vermoeidheid in onze teams,
Gelijk wij u uw afwezigheid vergeven,
Leid ons niet in constante verzoeking,
Maar verlos ons van de tekorten,
Want van u is het onderwijs
en de schade tot in de Eeuwigheid.

In naam van de lesloze leerlingen; in naam van de 604.000 kinderen onder de armoedegrens, en in naam van de verdere vervreemding,

Amen.

Voor wat betreft deze gitzwarte boodschap, wij staan hier, wij kunnen niet anders.

Eric van ‘t Zelfde