vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 15 juni 2021

Het schenken van alcohol in het schoolrestaurant

Het ministerie van VWS heeft de alcoholregelgeving aangepast, zodat vmbo-leerlingen met alcoholhoudende dranken mogen werken. In artikel 20, derde lid wordt het de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (profielen Z&W, HBR, Groen en D&P plus de beroepsgerichte keuzevakken), de leerwerktrajecten, de assistentenopleiding, de gemengde leerweg, het praktijkonderwijs en het vso (uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarktgericht) toegestaan tijdens praktijklessen met alcohol te werken. De regel dat leerlingen zelf geen alcohol mogen drinken blijft gewoon van kracht. Bron