vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Categorie op Regels & Wetgeving

Het schenken van alcohol in het schoolrestaurant

Het ministerie van VWS heeft de alcoholregelgeving aangepast, zodat vmbo-leerlingen met alcoholhoudende dranken mogen werken. In artikel 20, derde lid wordt het de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (profielen Z&W, HBR, Groen en D&P plus de beroepsgerichte keuzevakken), de leerwerktrajecten, de assistentenopleiding, de gemengde leerweg, het praktijkonderwijs en het vso (uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeidsmarktgericht) toegestaan tijdens praktijklessen met alcohol te werken. De regel dat leerlingen zelf geen alcohol mogen drinken blijft gewoon van kracht. Bron

Profielvak HBR binnen PTA krijgt status SE.

Als een school het profielvak alleen afsluit met het cspe, kan die school dat cspe afnemen onder de nomer van het PTA. Maar dan moet er wél en PTA opgesteld zijn. Bovendien moet de Inspectie dan over deze aanpassing geïnformeerd worden.  En al daar voor moet de aanpassing de instemming hebben verkregen van OR of MR (al naar gelang de geëigende weg, die de school hier normaal gesproken volgt). Van de examensecretaris van de school mag verwacht worden, dat hij/zij bekend is met de vereiste werkwijze. Lees Meer

Wijziging Drank- en Horecawet

Naleving van de Drank en Horecawet

Met dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Drank- en Horecawet (DHW) voorgesteld die bijdragen aan minder problematisch alcoholgebruik in Nederland.

De wijzigingen hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. lees meer