vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 13 oktober 2022

Nieuwe keuken van de Francois Vatel vmbo uit het Haagse Mariahoeve geopend

Peter Lamers, voorzitter van het College van Bestuur van de Scholengroep Spinoza, heeft gisteren met de langst levende voormalig directeur Cees van der Ende, de nieuwe keuken van de Francois Vatel vmbo uit het Haagse Mariahoeve geopend.

Het was in de historie van de grootste horeca-school op vmbo-niveau in Den Haag een bijzonder moment. “Francois Vatel is een kok uit de geschiedenis die met zijn fantastische gerechten indruk op de rest van de wereld heeft gemaakt”, aldus Peter Lamers. “Het is daarom mooi dat je als school zijn naam kunt dragen. Samen met de heer Van der Ende is het voor mij een eer om de vernieuwde keuken te openen. We vieren zodoende niet alleen het 75-jarig bestaan van de school, maar ook de ingebruikname van de keuken waar de leerlingen door vakbekwame docenten worden opgeleid. Toen de school 20 jaar geleden naar deze locatie verhuisde, hebben we de keuken meegenomen.

Er was zodoende behoefte aan een vernieuwde keuken. Zoals huidig Vatel-directeur Marco van Wijngaarden aangaf, gaat goed onderwijs gepaard met bepaalde investeringen. Als wij leerlingen goed opleiden dan is dit een prima zaak voor de horeca in de Haagse regio. Kortom, deze nieuwe keuken mag zodoende als een ‘diepte-investering’ worden beschouwd”. met vriendelijke groet,

Marco van Wijngaarden MEMdirecteur

Verslag van de vervolgbijeenkomst enquête examinering koken en gastheerschap

 1. Welkom en opening
  Erik van ’t Zelfde heet alle aanwezigen (rond 20 personen) om 12:35 uur van harte welkom namens de
  gastheer College de Brink.
  Sjaak Waasdorp stelt de aanwezigen namens de organiserende bedrijven (Cito, CvTE en VSHO) en die
  namens de aanwezige scholen aan elkaar voor.
  Robert van der Roest licht het beoogde programma toe.
 2. Pitches over “droom-examens”
  Remco Faasse Horeca Vakschool Rotterdam:
  Praktijk geen leer, maar doe-werk
  Meer creativiteit
  Beoordelen simpeler: O, V en G is al voldoende

  Mariëlle Coppens De Rooi Pannen
  Vindt dromen delen spannend; doet ze zelfs niet met haar man
  Zonder restaurant geen keuken en vice versa
  Leerlingen kiezen thema: mis en place tiny company
  o Diverse werkzaamheden/onderdelen
  o Menu
  o Social media
  Keuken: mis en place kan in onderdelen
  o Bakken en bewaren
  o Opslaan tot nodig
  2 gasten ontvangen
  o Tafel dekken
  o Mocktail maken etc.
  Fases in restaurant: Ontvangst-Verblijf-Afscheid
  Serveert zaken van keuken en bediening
  Gastheerschap zonder gasten kan ook niet
  Méér modulair
  Eventueel m.b.v. kant-en-klare materialen als planningstechnisch niet anders mogelijk.

  Jeroen van Brecht François Vatel:
  CSPE’s vast aan menustructuur
  Koken:
  o Méér nadruk op technieken gewenst
  o Moderniseren qua taalgebruik (pliceren als voorbeeld)
  o Niveauverschil tussen basis, kader en GL moet duidelijker
  o Product/eindresultaat actueler/moderner/eigentijdser
  Gastheerschap:
  o Lijkt te veel op ‘trucjes’
  o Moet ‘omgaan met gasten’ ofwel ‘interactie met de gast’ worden
  o Links of rechts uitserveren: kijk in de praktijk hoe het daar gebeurt.

  John Puijck Beroepscollege Leystede:
  School met veel andere profielen
  Examen in derde leerjaar
  Niet veel lessen HBR in leerjaar 1 en 2
  Graag terug naar ambacht
  Zweet staat nu op de rug van de verkeerde mensen
  Let op duurzaamheid
  Maak verkoopbare producten
  Méér met groentes en minder vis en vlees
  Bediening:
  o Guéridon niet beschikbaar op school
  o Te veel “bakjes” bij examen ongewenst
  o Terug naar de basis
  o Leerling enthousiasmeren voor de horeca is doel

  Remco Hazebroek Penta College:
  CSPE serveren:
  o Kennis m.b.v. minitoetsen
  o Vaardigheden kan zonder gasten
  o Gastheerschap móet met gasten
  o Reflectie over producten óók bij serveren
  ▪ Kan b.v. met geven van een presentatie
  ▪ Of door beoordelen van een filmpje
  o Werken naar één casus: mono-interpretabel

  Monique van Kassel College de Brink:
  Veel al gehoord/gezegd: denkt in dezelfde lijn
  Examens worden té antiek
  Moeten aansluiten op bedrijfsleven
  Richten op eindproduct: b.v. een gedekte tafel
  Omgaan met gasten
  Recreatie is jaarlijke een crime: veel tekst. Onderwerp wordt ‘geparkeerd’.
  Keuken en bediening bij elkaar mét gasten.

  Erik Dirks Het Hooghuis:
  Op school 8 profielen; keuze leerjaar 3
  Geeft les aan HBR vanuit bakkerij en werkt voor CvTE
  Objectief beoordelen moeilijk qua examinering
  Droom: 2 jonge collega’s koken ‘anders’. Wie heeft nu gelijk? 30’ers of een 53-jarige?
  30’ers laten koken m.b.v. andere wijze van instructie
  Het in elkaar zetten van een Ikea-pakket maakt je nog geen timmerman, toch?
  ‘Leren wegen’ gebeurt niet meer
  Examens aanpassen aan deze ontwikkelingen

  Mariëtte van Os Het Element:
  Bestiert een kleine afdeling HBR
  Moeten we nog toetsen ja of nee? Corona zijn we zonder toetsen doorgekomen.
  Nu toetsen we vaak om te toetsen
  Er is inmiddels veel gras voor haar voeten weggemaaid
  Beoordelen graag met O, V en G
  Meerdere kennisgebieden/modulair
  Examineren als de leerling er klaar voor is
  Theorie en praktijk uit elkaar
  o Taligheid
  o Economie separaat
  Zo veel mogelijk praktijk met de handen
  Zelfs theorie moet praktischer
  Apart koken en serveren-examen mét gasten
  Minder technische vaardigheden: méér basisvaardigheden
  Plus contact met gasten erin: balie, telefoon
  Zélf producten bereiden; géén convenience

  John Jansen Thorbecke SG:
  Samenvatting enquête-resultaten is basis
  We zijn en blijven vmbo met nadruk op de “v”
  200 uren koken en serveren bij de een; 100 bij de ander
  1 van de 4 scenario 3; alles los zo weinig mogelijk op examen
  Toetsen kan al veel ‘onderweg’
  Je mag als school ook wel aanbieden zónder examen
  14/15-jarigen mogen snuffelen en twijfelen; van docenten wordt verwacht dat ze stimuleren
  Gebruik keuzedelen: dáár is vmbo voor bedoeld
  Wél examineren; maar minimaal.
 3. Groepen gaan uiteen
  Resultaten gastheerschap en keuken op flipovervellen noteren: blijf binnen kader CSPE!!!
 4. Presenteren bevindingen/verslag van discussies
  Doel: eind van de dag hebben we voor de onderdelen koken en gastheerschap de contouren neergezet voor het CSPE 2024/2025 zodat Cito verder kan met de inhoudelijke opzet.
  Terugkoppeling hierover in een 2e en 3e bijeenkomst; soortgelijk aan huidige bijeenkomst.
  Resultaten gastheerschap en keuken op flipovervellen noteren: blijf binnen kader CSPE!!!
  Bevindingen over gastheerschap worden gepresenteerd door een bakker (Erik Dirks)
  Het gaat hier over leerlingen
  Grootste Gemene Deler: gastheerschap en gastvrijheid belangrijkste om te beoordelen
  Grote verschillen tussen scholen
  o Koffie, mocktail, tafeldekken makkelijker te beoordelen
  Let op verschil tussen smalle en brede scholen: examen baseren op 100 uur opleiding!!!
  Menu serveren: zónder stappenplan (dat is te veel leeswerk), mét gasten (en maakt niet uit hoeveel)
  Gastheerschap objectief beoordelen? Nader te bepalen! Rollenspel of andere mogelijkheden!
  Gastvrijheidsgebeuren:
  o Ontvangst
  o Verblijf
  o Afscheid………………. Gastvrij gedrag steeds belangrijker in een volgende fase
  Let op: gastheerschap is een jury-sport; net als paardrijden!!
  Presentatie keuken gedeelte (Sweder Bosch)
  Inleiding: mooi dat we weer bij elkaar zijn
  Laat ieder zijn voordeel hiermee doen
  Veel discussie gezien en gehoord
  Groot verschil brede en smalle scholen: 100 uur les moet de basis zijn
  Heel belangrijk: niet (te) veel mis en place voor examen
  o Richt examen op techniek: deze moet leidend zijn voor gerecht: veel voorbeelden
  beschikbaar bij deelnemers; worden doorgespeeld aan Cito!!
  o Geef leerling creatieve ruimte
  Koppeling keuken en bediening: 50% wil los en 50% wil koppeling
  Bediening kan niet zonder gasten en gasten niet zonder bediening
  Per school andere examens; er moet verschil zijn tussen leerlingen, die 100 of 300 uur zijn opgeleid
  Geef scholen de keuze om gekoppeld of ontkoppeld te examineren. Kan nu omdat je puur op
  technieken examineert.
  Heel belangrijk blijft het vak uitdragen en leerlingen enthousiasmeren.
  Koken vanuit basistechnieken heeft voorkeur
  o Minder gerechten met meer technieken is beter dan andersom.
  Neutrale bevindingen (Annet van de Broek)
  Mooie gesprekken tussen mensen van verschillende scholen
  Iets maken voor 100 uurs-leerlingen
  Ze proeft de passie voor het vak
  Examens moeten eenvoudiger met minder tekst; passend bij vmbo
  Bevindingen vanuit Cito (José Schonenberg)
  Dinsdag vervolg-afspraak. Wat is echte conclusie?
  Blij met input
  Cito staat open voor wat we zeggen; mits niet té divers
  Leerling blijft uitgangspunt
  Veld is divers: brede en smalle scholen
  Gastheerschap: gastvrijheid
  Keuken: back to basic
  Niet gedwongen koppelen
  Gastheerschap meer algemeen beschrijven als ontkoppeld
  Flexibiliteit terug naar scholen
  Waardevolle bijeenkomst: voorbeelden uitwerkingen m.b.v. gegeven menu’s.
  Bevindingen vanuit Cito (Anne Fleuren)
  Mooi begin
  Vooral doorgaan met raadplegen van het werkveld; dit is tevens bestaansrecht VSHO Platform vmbo
  HBR
  Ook VSHO Platform vmbo HBR heet input nodig; dan is invloed mogelijk
 5. Afsluiting en slotopmerkingen
  Anja Kleingeld beveelt VSHO Platform vmbo HBR van harte aan om in de regio te komen vergaderen en dan aansluitend een netwerkbijeenkomst te organiseren op betreffende school.
  Om 15:35 uur worden alle aanwezigen bedankt voor hun inzet en uitgenodigd voor een borrel met een hapje door de gastheer namens College de Brink van vandaag Robert van der Roest.