vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 28 november 2022

Goede voorlichting geven over allergenen, dat is onderdeel van je gastvrijheid

Op het gebied van Horeca, Bakkerij en Recreatie gaan de ontwikkelingen razendsnel en is het dus belangrijk om door middel van bijscholingen je vakkennis bij te houden, vindt Sjaak Waasdorp, secretaris van het Platform HBR en docent op de Haagse Vatelschool. Bijvoorbeeld op het gebied van allergenen of hospitality. Daarnaast is er aandacht voor het pure ambacht in de bijscholing Wild.

Verslag van de vervolgbijeenkomst enquête examinering koken en gastheerschap

 1. Welkom en opening
  Marco van Wijngaarden heet alle aanwezigen (14 personen) van harte welkom namens de host VSHO
  vmbo Platform HBR en gastheer College de Brink.
  Sjaak Waasdorp stelt de aanwezigen namens de organiserende bedrijven (Cito, CvTE en VSHO) en die
  namens de aanwezige scholen aan elkaar voor.
 2. Inleiding
  José Schonenberg van Cito geeft aan wat er nu al meegenomen is in verband met de effecten op het
  cspe.
  Dat wat er nu verteld/ontwikkeld wordt, geldt voor de examens van 2024.
  Nu Koken Basis >>>>>>>> Gastheerschap Basis
  Koken Kader >>>>>>> Gastheerschap Kader

  Toekomst/wens: Gastheerschap Basis >>>>>>>> Koken Basis
  >>>>>>>>Koken Kader
  >>>>>>>>Koken Gemengde Leerweg
  Schoolmenu
  Gastheerschap Kader >>>>>>>>Koken Basis
  >>>>>>>>Koken Kader
  >>>>>>>>Koken Gemengde Leerweg
  Schoolmenu
  Uitgangspunten
  o uniformiteit in serveren van gerechten: uniform doorgeven
  o werk menu uit geschikt voor gastheerschap
  o examen kan zowel gekoppeld als ontkoppeld georganiseerd worden
  o gastheerschap kan serveren vanuit alle kookrichtingen
  o afnemen afhankelijk van aangewezen examenmomenten
  ▪ mogelijk vanaf 1 april van elk schooljaar
  o t.z.t. in te passen in nieuwe examenmodule
  o vanaf 2024 afname per deelmodule; voor GL twee i.p.v. drie modules

  Nu opgepakt door Cito:
  modernisering! Hoe?
  o Daarvan afgeleid beoordelingscriteria
  ▪ (omschrijven van gedrag)
  ▪ (wat anders dan nu?)
  o Méér aandacht voor gastheerschap
  Verschuiving van accenten
  o Proberen te werken met ontvangst-, verblijfs- en afscheidsfase:
  ▪ Losse beoordelingsaspecten
  ▪ Zwaartepunt per onderdeel nader te bepalen
  ▪ Totaal gastheerschap is ongeveer 25%
  Idee vanuit Skills aangedragen door Sjaak Waasdorp
  o Gebruik beoordelingspunten onafhankelijk van zwaarte van betreffende punt
  o Wat zijn cruciale beoordelingspunten? (in tegenstelling tot scheve schalen)
  Nu al mogelijk: Koken: 2 gangen en b.v. soep door school bereid kant en klaar; waardoor Gastheerschap wél drie gangen kan serveren. Koken kan hoofd- en nagerecht òf voor- en hoofdgerecht
 1. Pitches over “dé opdrachten van Cito”
  Erik Dirks Het Hooghuis:
  – Geen opdracht gemaakt

  Rob van der Voort Thorbecke SG:
  – Kijk naar serveerbare gerechten
  – Bekijk kwaliteit van het individu
  – Niet té simpel
  – Schoonmaak meer aandacht
  – Geen tafellinnen
  – Beoordeel
  o Systematisch
  o Gastvrijheid b.v. met filmpjes
  o 3 fases: is OK
  – Gueridon: wordt nergens meer gebruikt

  Leo van Gerven De Rooi Pannen
  – Koken: Wil meer beoordelen op technieken en minder op “totaal
  – Opleiding tot hulpkok houdt niet in dat er een driegangenmenu gekookt moet kunnen worden
  – Meer helpende hand als uitgangspunt
  – Aandacht voor creativiteit van leerling (bij bijvoorbeeld opmaak)

  Loes Seuren De Rooi Pannen
  – Gastheerschap: waar wordt gast gelukkig van?
  – Kiezen tussen sufferd “Houten Klaas”en joviale “Jolijke Jochem”
  o Leerling moet van allebei iets hebben en zeker geen ‘plateau-chauffeur’
  – Creativiteit gastheerschap moet ja of nee meetbaar gemaakt worden
  o Gastheerschap is een jurysport! (cc vertegenwoordigers uit bedrijfsleven)
  o Zoek modellen waarmee gastheerschap meetbaar wordt. Wat kan?
  o NB: geef voorbeelden/houvast voor de “Houten Klaas”-en
  ▪ Geef gast een rol; reik vragen aan o.i.d.
  o Rollenspel goed hulpmiddel
  – Bij huidige examensets ontbreekt de exacte aanleiding om gesprek te gaan voeren
  o B.v. laat weten wat de gast gaat vragen over …
  o Of promoot een gerecht als opdracht

  Jolanda Hanssen Horeca Vakschool Rotterdam
  – Niveau is té hoog
  – Nijgt naar niveau 3
  – ‘talig’ boekwerk: KISS: Keep It Simple and Stupid; leerling is niet leesvaardig
  – Leer aap een kunstje; snel van apropos
  – Leg de lat niet te hoog
  – Biedt andere momenten met minder stress

  Remco Faasse Horeca Vakschool Rotterdam
  – Moet het een driegangenmenu zijn?
  – (vak)Techiek en Creativiteit behoeven meer aandacht

  Jeroen van Brecht François Vatel
  – Minder belang aan verkoopbaarheid toeschrijven
  – Meer aandacht voor kritische punten
  – Aandacht voor proces en product

  Robert van der Roest namens Hubertus & Berkhoff, die opdracht op afstand uitgewerkt hebben
  – Klassiek en nieuwe variant aangereikt voor menu’s en gerechten
  – Veel aandacht voor technieken
  – Gastheerschap voorstel voor andere scorepunten
  – Verschil tussen Basis en Kader in ontvangst-, verblijfs- en afscheidsfase
  – (Uitwerking van Hubertus en Berkhoff gemaild aan Cito door uitvoerend secretaris)

  Robert van der Roest College de Brink:
  – Voor Kader meer nadruk op basistechnieken
  – Gastheerschap nog niet ontvangen van collegae binnen school
 2. Groepen gaan uiteen na een korte pauze
  Een werkgroep Koken en een werkgroep Gastheerschap gaan met elkaar in discussie

  Vanuit gastheerschap:
  – Objectief beoordelen gastheerschap; b.v. rechts inzetten; wat als het druk is?
  – Anders formuleren; anders beoordelen
  – Kun je ’t zélf vertellen?
  – Bij binnenkomst handeling, welkom en begeleiding werkelijk contact: aanleiding voor contact; uitgeleide doen
  – Mag HBR’er op ’n onderdeel níet scoren.
  o C.c. Recreatie is ‘talig’. Dan moet je voor Koken, Bakken en Serveren hoog scoren
  – Verschil examens vmbo en MBO is gering
  – Verbreding moet qua tijd
  – Oorspronkelijk examen gericht op vierdejaars
  – Kernkwaliteiten
  o Welke zijn dat?
  o Hoe beoordeel je die?
  ▪ + gedrag + houding
  ▪ Té moeilijk!
  ▪ Relevant?
  ▪ Uitvoerbaar?
  – In theorie checken “Hoe hoort ‘t?”
  o Niet meer in praktijk
  o Het is te veel tegelijk
  o Gesprek en mis en place separaat: b.v. aan de hand van filmpjes vooraf getoetst
  o Beoordeel fouten op tafel
  o Voor-toets-momenten voor basisvaardigheden en techniek
  – Bestaat er nog een basis- inventarislijst HBR?
  – Er bestonden advies urentabellen; verplichte lesurentabel is weer wat anders: is nu
  verantwoordelijkheid van school
  – Keuzevak: 100 klokuren beschikbaar; idem voor keuzevak
  – Wat is essentieel?
  o Technieken vooraf los aftoetsen?
  o Geprogrammeerde instructie (ingestudeerd)
  ▪ Ruimte voor uitblinkers
  o Contact met gast is essentieel
  o Koks verzorgen gasten voor de gastheer
  o Rol/taak voor Platform
  o Mis en place, voorbereiding, techniek: 1x kennisniveau en dan niet meer op terugkomen
  o Generiek of specifiek beoordelen
 3. Presenteren bevindingen/verslag van discussies
  Inhoud discussie Koken-groep niet mogelijk om in verslag te verwerken
 4. Afsluiting en slotopmerkingen
  Cito gaat aan de slag met een proefexamen dat past binnen de conclusies van de beide groepen.
  Achter de coulissen zwaarte van vraag verwerken en niet bekend maken bij beoordelaar.
  Focus van leerlingen door voor-beoordelen.
  Cito wil praktische sessie(s) organiseren voor deelnemende scholen; Projectgroep hiervoor inrichten.

  Soortgelijk project als nu voor Koken en Gastheerschap in gang gaan zetten voor Bakken en Recreatie.
  Start van dergelijk project juni 2023. VSHO vmbo Platform HBR neemt hiertoe het initiatief.

Nieuwe keuken van de Francois Vatel vmbo uit het Haagse Mariahoeve geopend

Peter Lamers, voorzitter van het College van Bestuur van de Scholengroep Spinoza, heeft gisteren met de langst levende voormalig directeur Cees van der Ende, de nieuwe keuken van de Francois Vatel vmbo uit het Haagse Mariahoeve geopend.

Het was in de historie van de grootste horeca-school op vmbo-niveau in Den Haag een bijzonder moment. “Francois Vatel is een kok uit de geschiedenis die met zijn fantastische gerechten indruk op de rest van de wereld heeft gemaakt”, aldus Peter Lamers. “Het is daarom mooi dat je als school zijn naam kunt dragen. Samen met de heer Van der Ende is het voor mij een eer om de vernieuwde keuken te openen. We vieren zodoende niet alleen het 75-jarig bestaan van de school, maar ook de ingebruikname van de keuken waar de leerlingen door vakbekwame docenten worden opgeleid. Toen de school 20 jaar geleden naar deze locatie verhuisde, hebben we de keuken meegenomen.

Er was zodoende behoefte aan een vernieuwde keuken. Zoals huidig Vatel-directeur Marco van Wijngaarden aangaf, gaat goed onderwijs gepaard met bepaalde investeringen. Als wij leerlingen goed opleiden dan is dit een prima zaak voor de horeca in de Haagse regio. Kortom, deze nieuwe keuken mag zodoende als een ‘diepte-investering’ worden beschouwd”. met vriendelijke groet,

Marco van Wijngaarden MEMdirecteur

Verslag van de vervolgbijeenkomst enquête examinering koken en gastheerschap

 1. Welkom en opening
  Erik van ’t Zelfde heet alle aanwezigen (rond 20 personen) om 12:35 uur van harte welkom namens de
  gastheer College de Brink.
  Sjaak Waasdorp stelt de aanwezigen namens de organiserende bedrijven (Cito, CvTE en VSHO) en die
  namens de aanwezige scholen aan elkaar voor.
  Robert van der Roest licht het beoogde programma toe.
 2. Pitches over “droom-examens”
  Remco Faasse Horeca Vakschool Rotterdam:
  Praktijk geen leer, maar doe-werk
  Meer creativiteit
  Beoordelen simpeler: O, V en G is al voldoende

  Mariëlle Coppens De Rooi Pannen
  Vindt dromen delen spannend; doet ze zelfs niet met haar man
  Zonder restaurant geen keuken en vice versa
  Leerlingen kiezen thema: mis en place tiny company
  o Diverse werkzaamheden/onderdelen
  o Menu
  o Social media
  Keuken: mis en place kan in onderdelen
  o Bakken en bewaren
  o Opslaan tot nodig
  2 gasten ontvangen
  o Tafel dekken
  o Mocktail maken etc.
  Fases in restaurant: Ontvangst-Verblijf-Afscheid
  Serveert zaken van keuken en bediening
  Gastheerschap zonder gasten kan ook niet
  Méér modulair
  Eventueel m.b.v. kant-en-klare materialen als planningstechnisch niet anders mogelijk.

  Jeroen van Brecht François Vatel:
  CSPE’s vast aan menustructuur
  Koken:
  o Méér nadruk op technieken gewenst
  o Moderniseren qua taalgebruik (pliceren als voorbeeld)
  o Niveauverschil tussen basis, kader en GL moet duidelijker
  o Product/eindresultaat actueler/moderner/eigentijdser
  Gastheerschap:
  o Lijkt te veel op ‘trucjes’
  o Moet ‘omgaan met gasten’ ofwel ‘interactie met de gast’ worden
  o Links of rechts uitserveren: kijk in de praktijk hoe het daar gebeurt.

  John Puijck Beroepscollege Leystede:
  School met veel andere profielen
  Examen in derde leerjaar
  Niet veel lessen HBR in leerjaar 1 en 2
  Graag terug naar ambacht
  Zweet staat nu op de rug van de verkeerde mensen
  Let op duurzaamheid
  Maak verkoopbare producten
  Méér met groentes en minder vis en vlees
  Bediening:
  o Guéridon niet beschikbaar op school
  o Te veel “bakjes” bij examen ongewenst
  o Terug naar de basis
  o Leerling enthousiasmeren voor de horeca is doel

  Remco Hazebroek Penta College:
  CSPE serveren:
  o Kennis m.b.v. minitoetsen
  o Vaardigheden kan zonder gasten
  o Gastheerschap móet met gasten
  o Reflectie over producten óók bij serveren
  ▪ Kan b.v. met geven van een presentatie
  ▪ Of door beoordelen van een filmpje
  o Werken naar één casus: mono-interpretabel

  Monique van Kassel College de Brink:
  Veel al gehoord/gezegd: denkt in dezelfde lijn
  Examens worden té antiek
  Moeten aansluiten op bedrijfsleven
  Richten op eindproduct: b.v. een gedekte tafel
  Omgaan met gasten
  Recreatie is jaarlijke een crime: veel tekst. Onderwerp wordt ‘geparkeerd’.
  Keuken en bediening bij elkaar mét gasten.

  Erik Dirks Het Hooghuis:
  Op school 8 profielen; keuze leerjaar 3
  Geeft les aan HBR vanuit bakkerij en werkt voor CvTE
  Objectief beoordelen moeilijk qua examinering
  Droom: 2 jonge collega’s koken ‘anders’. Wie heeft nu gelijk? 30’ers of een 53-jarige?
  30’ers laten koken m.b.v. andere wijze van instructie
  Het in elkaar zetten van een Ikea-pakket maakt je nog geen timmerman, toch?
  ‘Leren wegen’ gebeurt niet meer
  Examens aanpassen aan deze ontwikkelingen

  Mariëtte van Os Het Element:
  Bestiert een kleine afdeling HBR
  Moeten we nog toetsen ja of nee? Corona zijn we zonder toetsen doorgekomen.
  Nu toetsen we vaak om te toetsen
  Er is inmiddels veel gras voor haar voeten weggemaaid
  Beoordelen graag met O, V en G
  Meerdere kennisgebieden/modulair
  Examineren als de leerling er klaar voor is
  Theorie en praktijk uit elkaar
  o Taligheid
  o Economie separaat
  Zo veel mogelijk praktijk met de handen
  Zelfs theorie moet praktischer
  Apart koken en serveren-examen mét gasten
  Minder technische vaardigheden: méér basisvaardigheden
  Plus contact met gasten erin: balie, telefoon
  Zélf producten bereiden; géén convenience

  John Jansen Thorbecke SG:
  Samenvatting enquête-resultaten is basis
  We zijn en blijven vmbo met nadruk op de “v”
  200 uren koken en serveren bij de een; 100 bij de ander
  1 van de 4 scenario 3; alles los zo weinig mogelijk op examen
  Toetsen kan al veel ‘onderweg’
  Je mag als school ook wel aanbieden zónder examen
  14/15-jarigen mogen snuffelen en twijfelen; van docenten wordt verwacht dat ze stimuleren
  Gebruik keuzedelen: dáár is vmbo voor bedoeld
  Wél examineren; maar minimaal.
 3. Groepen gaan uiteen
  Resultaten gastheerschap en keuken op flipovervellen noteren: blijf binnen kader CSPE!!!
 4. Presenteren bevindingen/verslag van discussies
  Doel: eind van de dag hebben we voor de onderdelen koken en gastheerschap de contouren neergezet voor het CSPE 2024/2025 zodat Cito verder kan met de inhoudelijke opzet.
  Terugkoppeling hierover in een 2e en 3e bijeenkomst; soortgelijk aan huidige bijeenkomst.
  Resultaten gastheerschap en keuken op flipovervellen noteren: blijf binnen kader CSPE!!!
  Bevindingen over gastheerschap worden gepresenteerd door een bakker (Erik Dirks)
  Het gaat hier over leerlingen
  Grootste Gemene Deler: gastheerschap en gastvrijheid belangrijkste om te beoordelen
  Grote verschillen tussen scholen
  o Koffie, mocktail, tafeldekken makkelijker te beoordelen
  Let op verschil tussen smalle en brede scholen: examen baseren op 100 uur opleiding!!!
  Menu serveren: zónder stappenplan (dat is te veel leeswerk), mét gasten (en maakt niet uit hoeveel)
  Gastheerschap objectief beoordelen? Nader te bepalen! Rollenspel of andere mogelijkheden!
  Gastvrijheidsgebeuren:
  o Ontvangst
  o Verblijf
  o Afscheid………………. Gastvrij gedrag steeds belangrijker in een volgende fase
  Let op: gastheerschap is een jury-sport; net als paardrijden!!
  Presentatie keuken gedeelte (Sweder Bosch)
  Inleiding: mooi dat we weer bij elkaar zijn
  Laat ieder zijn voordeel hiermee doen
  Veel discussie gezien en gehoord
  Groot verschil brede en smalle scholen: 100 uur les moet de basis zijn
  Heel belangrijk: niet (te) veel mis en place voor examen
  o Richt examen op techniek: deze moet leidend zijn voor gerecht: veel voorbeelden
  beschikbaar bij deelnemers; worden doorgespeeld aan Cito!!
  o Geef leerling creatieve ruimte
  Koppeling keuken en bediening: 50% wil los en 50% wil koppeling
  Bediening kan niet zonder gasten en gasten niet zonder bediening
  Per school andere examens; er moet verschil zijn tussen leerlingen, die 100 of 300 uur zijn opgeleid
  Geef scholen de keuze om gekoppeld of ontkoppeld te examineren. Kan nu omdat je puur op
  technieken examineert.
  Heel belangrijk blijft het vak uitdragen en leerlingen enthousiasmeren.
  Koken vanuit basistechnieken heeft voorkeur
  o Minder gerechten met meer technieken is beter dan andersom.
  Neutrale bevindingen (Annet van de Broek)
  Mooie gesprekken tussen mensen van verschillende scholen
  Iets maken voor 100 uurs-leerlingen
  Ze proeft de passie voor het vak
  Examens moeten eenvoudiger met minder tekst; passend bij vmbo
  Bevindingen vanuit Cito (José Schonenberg)
  Dinsdag vervolg-afspraak. Wat is echte conclusie?
  Blij met input
  Cito staat open voor wat we zeggen; mits niet té divers
  Leerling blijft uitgangspunt
  Veld is divers: brede en smalle scholen
  Gastheerschap: gastvrijheid
  Keuken: back to basic
  Niet gedwongen koppelen
  Gastheerschap meer algemeen beschrijven als ontkoppeld
  Flexibiliteit terug naar scholen
  Waardevolle bijeenkomst: voorbeelden uitwerkingen m.b.v. gegeven menu’s.
  Bevindingen vanuit Cito (Anne Fleuren)
  Mooi begin
  Vooral doorgaan met raadplegen van het werkveld; dit is tevens bestaansrecht VSHO Platform vmbo
  HBR
  Ook VSHO Platform vmbo HBR heet input nodig; dan is invloed mogelijk
 5. Afsluiting en slotopmerkingen
  Anja Kleingeld beveelt VSHO Platform vmbo HBR van harte aan om in de regio te komen vergaderen en dan aansluitend een netwerkbijeenkomst te organiseren op betreffende school.
  Om 15:35 uur worden alle aanwezigen bedankt voor hun inzet en uitgenodigd voor een borrel met een hapje door de gastheer namens College de Brink van vandaag Robert van der Roest.

Ja of nee Nederlandse Kampioenschappen Brood- en Banketbakken vmbo in 2023?

Jaren geleden werden er wedstrijden Brood- en Banketbakken georganiseerd voor het vmbo door de Stichting Jeugdvakwedstrijden. Helaas worden die -door te weinig animo- nu niet meer georganiseerd. VSHO Platform vmbo HBR (Horeca Bakkerij en Recreatie) vindt dit heel jammer en zou dat graag anders zien; ter promotie van het mooie bakkersvak.

Zullen we hier -samen met u- nieuw leven in blazen volgend jaar???
Laat ons weten als u hier interesse in heeft!!!

Wat zijn onze ambities?
Al ruim dertig jaar organiseert “de VSHO” de Nederlandse Kampioenschappen Koken en Serveren vmbo. Die zouden aan kunnen vullen met de Nederlandse Kampioenschappen Brood- en Banketbakken.
Maar dat lukt alleen met úw medewerking!

Het hele kampioenschap uiteraard op vmbo-niveau en laagdrempelig. Bedoeld voor zowel brede scholen als smalle vakscholen!

We denken in de volgende richting: een aantal weken vooraf laten we de scholen weten wat er op de dag van de kampioenschappen gemaakt moet worden. Dit kan op school volop geoefend worden. En op de wedstrijddag kunnen de daarin geïnteresseerde en geheel door uzelf geselecteerde leerlingen laten zien hoe goed ze daar in zijn (geworden).

Voordat we hier aan gaan beginnen willen we graag in gesprek komen met een aantal vmbo-bakkerij-docenten en met behulp van hún expertise onderzoeken of we zo’n wedstrijd kunnen gaan organiseren.

Het is in onze ogen ontzettend belangrijk om het bakkersvak vanuit het perspectief van vmbo te promoten en te laten zien wat voor een prachtig mooi en creatief vak het is.

Heeft u interesse om eind augustus een keer -geheel vrijblijvend- een keer bij elkaar te komen en ideeën uit te wisselen? En misschien kunnen we dan eind maart 2023 de traditie van het Nederlands Kampioenschap Brood- en Banketbakken vmbo opstarten.

Bént u of ként u iemand, die met ons mee wil denken?
Heeft u op voorhand interesse om mee te doen? Of mee te organiseren?
Laat mij dat dan weten! Mail, bel of app mij dan even.

Ik hoop oprecht dat we samen met u en namens VSHO Platform vmbo HBR een nieuwe traditie kunnen gaan starten voor het bakkersvak.

Vriendelijke groeten,
Sweder Bosch
Bestuurslid VSHO Platform vmbo HBR
Portefeuillehouder vakwedstrijden
+31 (0)653681495
vakwedstrijden@VSHO.nl

Ontwikkeling CSPE

Beste collega,

Fijn dat je op zo’n korte termijn wilt deelnemen aan een belangrijk overleg tussen ons platform, Cito en CvtE. Dit overleg is een vervolg op een verdiepingsslag aansluitend op de gehouden enquête.

De opbrengst van de bijeenkomst op 21 juni wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de cspe’s voor toekomstige cspe’s vanaf 2024. In deze bijeenkomst ligt de focus op de modules Keuken en Gastheerschap. We gaan op zoek naar de vorm die het mogelijk maakt om het cspe (meer) modulair af te nemen, passend bij de flow van het onderwijs van elke school afzonderlijk.

Het idee hierachter is dat op termijn ook de afzonderlijke profielmodules van het HBR-examenprogramma desgewenst als afzonderlijke deelexamens afgenomen kunnen worden.
Vanzelfsprekend binnen de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt voor 2024 onder meer in, dat het cspe afgenomen moet worden binnen de vastgestelde examenperiode voor de cspe’s. Het houdt tevens in dat het cspe een goede afspiegeling moet blijven van de inhoud van het examenprogramma geldend voor het examenjaar 2024 en de uitwerking ervan in de syllabus.

De opbrengst van de bijeenkomst op 21 juni kan aanleiding zijn tot een verzoek de syllabus en mogelijk zelfs ook het examenprogramma te herzien. Dit wordt niet uit de weg gegaan. Er is echter wel meer tijd nodig om hierin concrete veranderingen doorgevoerd te krijgen. Ook omdat bijvoorbeeld OCW hierin een rol heeft.

Dit overleg is dus bedoeld om te kijken naar de toekomst van ons mooie vak; dat is niet geheel vrijblijvend. We zouden het fijn vinden als je ter voorbereiding op de bijeenkomst daarom het volgende doet.

Hoe ziet jouw droom-cspe eruit. Durf daarbij ook buiten je comfortzone te treden. Focus je voor nu op Keuken en Gastheerschap. Betrekhierbij nadrukkelijk aspecten als organisatielast, de opbouw (modulair) en inhoud van het cspe. Houdt er rekening mee dat per leerweg de kandidaten landelijk dezelfde opdrachten krijgen en daarbij dezelfde uitgangspositie moeten hebben. Benoem daarbij vooral ook wat je wél / in elk geval in het cspe aan bod wilt laten komen, dat wat een kandidaat moet kunnen laten zien op het examen. En op basis daarvan jij als docent/examinator rechtvaardig voor deze kandidaat kunt aangeven de mate van in het profielvak HBR vaardig zijn inclusief het beheersingsniveau van de bijbehorende theorie. 

Dat wat de kandidaat vanuit de gegeven opdracht in het cspe laat zien moet objectief te toetsen en te beoordelen zijn. Voor alle centrale examens geldt immers dat deze objectief toetsbaar en beoordeelbaar moeten zijn. Bevraag zo nodig hiervoor ook je vakcollega’s binnen jouw school/instelling. De bedoeling is, dat je jouw droom-cspe op de bijeenkomst kort en krachtdadig presenteert in de eerste ronde van dit overleg.

De opbrengst van deze aftrap ronde in dit overleg vormt de input voor twee vervolgrondes. In groepen van wisselende samenstelling worden jullie daarbij aan het werk gezet. Doelstelling is aan het einde van de dag de contouren van het vernieuwde CSPE onderdelen keuken en gastheerschap te kunnen schetsen.

Bij het overleg zal ook een vertegenwoordiging van zowel de constructiegroep van Cito als de vaststellingscommissie van CvTE aanwezig zijn. Op de dag zelf zal aangegeven worden welke vervolgstappen nog voor de zomervakantie en direct na de zomervakantie gezet worden.

Ter info;

Voor het Recreatie-deel wordt overwogen een vervolgoverleg te plannen. Als de voor deze dag gehanteerde werkwijze goed blijkt te werken mogelijk op een soortelijke wijze als op deze bijeenkomst. Wij hopen op de dag zelf hierover al wel meer informatie te kunnen geven. 

Alvast heel veel dank voor je inzet!!

Mede namens Cito en CvTE,

met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VSHO

Ps Het overleg vindt plaats op College de Brink waar u kunt parkeren achter het gemeentehuis van Laren aan de Eemnesserweg nummer 19.

Uitslag Culinaire Vakwedstrijden 2022

De culinaire vakwedstrijd 2022 gewonnen door………….

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar 20 april 2022 was een hele spannende dag voor 9 teams van elk twee koks en één gastheer/gastvrouw. Op die dag vond namelijk het Nederlands Kampioenschap Koken en Serveren vmbo VSHO vakwedstrijden 2020 plaats.

De dag ervoor waren een aantal teams al in Eindhoven aangekomen en sliepen in een hotel. Andere teams waren de ochtend van 20 april vroeg vertrokken om op tijd in Eindhoven te zijn. Alle teams waren ruim op tijd. Enerzijds waren de deelnemers best een beetje gespannen en in afwachting wat zou gaan komen. Maar wie nog veel zenuwachtiger waren? Hun begeleiders!

De wedstrijdcommissie had de mis en place voor elkaar. Keuken stonden klaar, restaurant was gereed, ingrediënten beschikbaar, materiaal en apparatuur startklaar, juryleden met lijsten in de hand, heel veel sponsoren geregeld, informatieboekjes met opdrachten en ander printwerk netjes op tijd afgeleverd: alle teams in beeld op papier en aanwezig op de wedstrijdlocatie.

Rond de klok van half negen start de wedstrijd. Deelnemers hebben tot 13:30 uur de tijd om hun mis en place te maken: per team in de keuken en per individu in het restaurant. De deelnemers werken serieus aan de voorbereiding van de viergangenlunch: na een amuse een voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een dessert.

De docent/begeleiders gaan op excursie naar Rosval om daar te zien hoe zij keukens maken en blijven daar tot na de lunch. Hierdoor zijn alle wedstrijdkandidaten op zichzelf aangewezen. Eenieder kwijt zich serieus van zijn, haar of hun taak. De tijd vliegt en langzaam zien de toeschouwers de contouren van de lunch ontstaan. Iedereen beschikt over dezelfde ingrediënten, maar kan daarmee een geheel eigen invulling geven: zowel in de keuken als in het restaurant. De wedstrijd is in volle gang.

In de keuken wordt een lunch gemaakt; daarnaast een opdracht met productherkenning. In het restaurant worden tafels gedekt en ook enkele opdrachten afgewerkt: het voeren van een verkoopgesprek, het herkennen van fouten op een gedekte tafel, deelnemen aan een kennistoets, maken van een koffievariant en het maken van een cocktail. Ja, je wordt niet zomaar Nederlands kampioen.

De koksteams bereiden elke voor zes personen de gerechten: vier voor gasten in het restaurant, één voor de jury en één voor de showtafel. In het restaurant serveert elke kandidaat de viergangenlunch (met cocktail, wijn, water en koffie) aan vier gasten. Aan elke tafel heeft in principe een sponsor met gast plaatsgenomen plus een directie met gast van een van de deelnemende scholen.

De volgende scholen hebben een team afgevaardigd:

 • Compaen vmbo, Zaandam
 • Lodewijk College, Terneuzen
 • NXT Maarsbergen, Maarsbergen
 • College de Brink, Laren
 • Spaarne College, Haarlem
 • SG Newton, Hoorn
 • De Rooi Pannen, Eindhoven
 • François Vatel, Den Haag en
 • Hubertus en Berkhoff, Amsterdam.

Van welke scholen zullen de uiteindelijke winnaars afkomen? De strijd is spannend.

De wedstrijdlunch verloopt op het oog soepel. De docent/begeleiders lijken nog wel meer gespannen dan de kandidaten. Er wordt goed en mooi gewerkt in keuken en restaurant. De juryleden geven aan, dat de kandidaten dicht bij elkaar liggen bij zowel koken als serveren.

De hulptroepen van De Rooi Pannen draaien op volle toeren mee. Begeleidende docenten en helpende leerlingen verzorgen alle mogelijke faciliteiten van afwassen via wegwijzen tot begeleiden. Geweldig dat deze helpende handen zich deze dag geheel belangeloos ingezet hebben.

Stuk voor stuk geven de kookteams hun finale gerecht door. De bediening zorgt voor het uitserveren van het dessert en daarna nog koffie. Het loopt ruim tegen vier uur als alle deelnemers opgelucht adem kunnen halen en direct aan het evalueren slaan met hun docent/begeleiders. Stuk voor stuk hebben zij een topprestatie neergezet. Het feit, dat ze deze dag hun nek uitsteken ter meerdere eer en glorie van hun school verdient oprecht veel respect.

Dan komt het moment van de prijsuitreiking. Er worden mooie en respectvolle woorden gesproken en de deelnemers en medewerkers worden elk op eigen wijze bedankt. Bloemen, cadeaubonnen, flessen wijn vliegen bij wijze van dank over tafel. Onder het genot van een hapje en een drankje hoort iedereen de sprekers aan in afwachting van de prijsuitreiking.

Maar dan komen de teams een voor een om elk een fantastisch ruim gesponsord prijzenpakket in ontvangst te nemen. Alleen daarvoor zou je een volgende keer willen deelnemen aan een NK. Prijzen voor elke deelnemers waren afkomstig van bedrijven als Apolle Kruiden, Boom Beroepsonderwijs, Brabo verpakkingen, Bresc culinaire producten, Diversy, Van Eyck wijnkelders, Koppert Cress, Mêttre à Table, Nisbets, van Olphen vlees, De Rooi Pannen, Rosval, Sabattier, Sligro, SVH, Uitgeversgroep, Valmar Nederland, Devapo en Homeij. Niet te geloven dat zo veel gerenommeerde bedrijven een bijdrage leveren aan deze dag.

Ook de juryleden stonden hun mannetje c.q. vrouwtje en oordeelden over de winnaars van deze dag. Eigenlijk was iedereen winnaar. De dames Ingrid van Eeghem en Nicole Heerkens velden het oordeel over het gastheerschap en de heren Casimir Evens en Frank Saris velden het oordeel over de koks.

En wie staken er net een beetje bovenuit?
Bij de koks Carice Lodewijks en Ryan van Nimwegen van vmbo De Rooi Pannen Eindhoven en bij de bediening gastvrouw Nika Soolsma van Hubertus & Berkhoff Amsterdam.
Zij wonnen allemaal een ballonvaart aangeboden door De Rooi Pannen; daarnaast nog een berg prijzen.

Bij de koks kregen de teams van SG Newton uit Hoorn en College de Brink uit Laren bekers voor de tweede en derde prijs. De overige teams kregen allemaal een beker voor de vierde prijs.

Bij de bediening kreeg het Lodewijk College uit Terneuzen de beker voor de tweede prijs en College de Brink uit Laren die behorend bij de derde prijs. De andere deelnemers aan de serveerwedstrijd kregen elk een vierde-prijs-beker mee naar school.

Het was werkelijk een topdag. Moe maar voldaan vertrokken alle teams en hun docent/begeleiders richting huis. Achteraf kregen deelnemers en helpers nog netjes een mooi certificaat van deelname c.q. assistentie opgestuurd.

Hopelijk zien we alle scholen volgend weer terug bij het NK 2023; en het liefst méér scholen. 

Er is volgend jaar plek genoeg: Nederlands Kampioenschap vindt dan plaats in Amsterdam.

Bijeenkomst enquête HBR

Beste vakgenoten,

Een goed jaar geleden hebben wij jullie uitgenodigd om een enquête in te vullen. Deze was bedoeld om vanuit het werkveld een indruk te krijgen hoe het CSPE in 2024 eruit gaat zien.

Om er een goed en gestructureerd vervolg aan te geven willen wij jullie uitnodigen om op dinsdag 21 juni van 12.30 uur tot 16.30 op College de Brink in Laren aanwezig te zijn om hierover verder te praten.

Schrijf je in door bijgevoegde formulier in te vullen.

Rekenend op een goede en mooie op(toe)komst !!

Namens het bestuur en leden van Cito, SPV en VSHO

Robert van der Roest

Nodig VSHO uit om naar u toe te komen!

VSHO timmert volop aan de weg. VSHO groeit meer en meer formeel in de richting van Platform vmbo HBR. Mogelijk vraagt u zich wel eens af wat VSHO in deze nieuwe rol nog voor u kan betekenen. En of het de moeite waard is om lid te blijven van VSHO; ook al is de ‘contributie’ zeer, zeer laag.

We doen ons uiterste best u via onze site, via onze nieuwsbrieven, via LinkedIn, via Facebook, via Instagram en alle beschikbare social media optimaal te informeren en op de hoogte te houden over het wel en wee van VSHO.

Mochten de huidige middelen nou niet toereikend zijn, zijn we van harte bereid naar u toe te komen en u de rol van VSHO toe te komen lichten. Aan u persoonlijk, aan uw team, aan uw directie, aan uw regio …. laat het ons weten en we plannen een bezoek aan u of uw school in.

VSHO speelt immers gedeeltelijk een andere rol dan waar in het verleden sprake van was. Met nieuw elan richt onze focus zich met wat meer nadruk op het speelveld van het vmbo. Met name door de invulling van de formele rol als Platform vmbo HBR.

Maar we vergeten de oude succesfactoren niet. Zo besteden we bijvoorbeeld onverkort volop aandacht aan onze bekende vakwedstrijden en scholingsdagen. Scholingsdagen zijn en blijven volop toegankelijk voor docenten buiten het vmbo-HRB-werkveld.

Meer en meer MBO-scholen haken of haakten af bij VSHO. Het bestuur is voornemens het nieuwe aanbod van VSHO weer zo aantrekkelijk te maken, dat dat voor zo veel mogelijk scholen (opnieuw?) aanleiding zal vormen om weer lid te worden.

En dat komen we u graag vertellen.
Interesse? Neem contact op met onze uitvoerend secretariaat (secretariaat@vsho.nl) en we maken een afspraak.

Wat we dan komen vertellen?
Over de nieuwe rol van VSHO; over cspe en examinering HBR nieuwe stijl inclusief de resultaten van de veldraadpleging hierover, de Nieuwe Leerweg vmbo en natuurlijk de scholingsdagen en vakwedstrijden van de VSHO. Verder stellen we u in de gelegenheid al uw vragen op het terrein van het speelveld van VSHO te stellen en u te voorzien van een antwoord of reactie namens VSHO. De ene keer direct; een andere keer na overleg binnen het bestuur.
Op dit moment is VSHO druk doende alle actuele wetenswaardigheden vast te leggen in een e-magazine. Als we u bezoeken zullen onze vertegenwoordigers dat e-magazine ook zeker inzetten om alle ins en outs van VSHO toe te lichten.

Boek gerust een bezoek! Tot snel?!