previous arrow
next arrow
Slider

Archief op 7 december 2020

“De mooiste horecaschool van Nederland is open!”

Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland klaar voor de toekomst

Na een ingrijpende ‘vernieuwbouwing’ van meer dan een jaar is het Horeca & Toerisme College van ROC Midden Nederland in Nieuwegein op 25 en 26 november officieel geopend. In het hypermoderne onderwijsgebouw kunnen studenten en professionals uit de hospitalitybranche nog beter worden opgeleid voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Lees meer

Nieuwe doorstroommogelijkheden voor leerlingen in Den Haag op François Vatel

Het is de oudste horeca- en bakkerijschool van Nederland en een begrip in het Haagse: François Vatel. De afgelopen jaren is de school druk bezig geweest om een kwaliteitsslag te maken in het onderwijs. Ook zijn ze verschillende samenwerkingsverbanden met mbo-opleidingen in de buurt aangegaan om zo de doorstroom van leerlingen te optimaliseren. Wij zijn benieuwd naar deze positieve ontwikkelingen en gaan in gesprek met Marco van Wijngaarden, locatie directeur van de school. lees meer

Verslag van de digitale VSHO bestuursvergadering van 7 mei 2020 via Google Meet a.h.v. de concept-agenda van 2 april 2020.

Online aanwezig: Arjan Houwaart (later), Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch en Robert van der Roest, Leo van Gerven (later).
Verslag: Johan Lapidaire
Afwezig met kennisgeving: niemand

!! Dikgedrukte aangegeven punten zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Welkom en opening
  Secretaris opent de digitale vergadering en laat weten dat voorzitter en penningmeester later aansluiten.
 2. Vaststelling agenda
  Concept-agenda van 2 april 2020 is leidraad voor deze bijeenkomst: belangrijkste punten zijn ‘gast aan tafel (agendapunt 3 en 13), verzoek van SPV, verslag, lopende zaken en veldraadpleging, financieel verslag, wedstrijd, scholingsdagen en site.
 3. Gast aan tafel: KHN
  Er is digitaal contact geweest met medewerker van KHN op 23 april j.l. door secretaris en uitvoerend secretaris.
  Deze medewerker van KHN weet niet precies waar VSHO c.q. Platform vmbo HBR voor staat. Een poging gewaagd haar dit duidelijk te maken.
  KHN neemt graag rol op zich als kritische partner. KHN kan goed communicatiekanaal zijn
  Medewerker ziet inderdaad wel een rol bij het opstellen van examenprogramma’s, bij scholingsdagen, doorlopende leerlijn, als klankbord voor allerlei zaken en dat soort dingen.
  KHN voelt veel voor samenwerking: biedt veel kansen.
  Secretaris stuurt begin schooljaar samenwerkingsvoorstel toe aan KHN.(1)

  We zetten ook Edu4all op de rol voor een dergelijk overleg.(2)
  Met de directeur van SVH was een afspraak gemaakt, maar geannuleerd als gevolg van corona.

  Over vraag CvTE gaan we na de zomer brainstormen(3); in samenwerking met SPV. Voor het schooljaar 2020/2021 zal er veel geïmproviseerd moeten worden. Kaders worden opgesteld.

  Secretaris en uitvoerend secretaris contacten CvTE (4) teneinde in september/oktober 2020 een middag o.i.d. te organiseren in samenwerking met Gerard de Gier.
  Faciliteiten van CvTE en SPV bieden goede contouren en kaders.

  Plan van aanpak c.q. nieuw beleid op het gebied van scholing en opleiding bij VSHO moet opgesteld worden.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  1. Sponsoring regionale vakwedstrijden (zie agendapunt 9)
  1. Verzoek tot afstemmingsoverleg met WOOTS
  1. Verzoek van SPV om kwartiermaker bijscholing HBR (bijlage I, II en III)

Bij SPV is een kwartiermaker HBR nodig. Zie betreffende verzoek. Huidige vertegenwoordiger namens VSHO genereert te weinig deelnames vanuit werkveld HBR. Vanuit huidige bestuur dragen we voorzitter en secretaris voor om de rol van kwartiermaker SPV te gaan vervullen(5).
Gedegen aanpak voor bijscholingsfaciliteiten is hoog nodig. SPV biedt veel op het gebied van didactiek en onderwijskunde; VSHO zélf richt zich meer op ambachtelijke zaken. Voorzitter en secretaris gaan het initiatief nemen om bijscholing te herstructureren(6).
Directeur van Platforms vmbo heeft gelden beschikbaar voor bijscholing.

 1. Vaststellen van de verslagen van de vorige vergadering (bijlage A en B)
  • Doorhalen van afgeronde activiteiten (bijlage C)

Verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd en kan online gezet worden op de site.

Activiteitenlijst is ook akkoord.

 1. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  • Jaarplanning bestuurszaken VSHO (bijlage 1)
  • Voorstel aanpak vrijwilligersovereenkomsten (bijlage 2)
  • Opzet cspe-veldraadplegingen VSHO-CvTE- C¿to-SPV
  • Samenwerking SPEXS

Lopende zaken: derdejaars examens bij velen voor elkaar. Bij KTS en Vatel nog niet geheel, maar er is tot 15 juli van dit jaar gelegenheid om dat te doen. In Eindhoven wordt e.e.a. voor 24 juni afgerond omdat dan daar de vakantie begint.

Jaarplanning akkoord.

Met vrijwilligersovereenkomsten kunnen we verder aan de slag.

 1. Stand van zaken financiën (worden mogelijk nagezonden)
  • Financieel verslag

Een aantal scholen heeft weer betaald. Betalingsherinneringen zijn de deur uit. Deel van cursusgelden 2018/2019 is nog steeds niet binnen. Ook hiervoor zijn herinneringen de deur uit.

De penningmeester meldt dat hij -samen met de voorzitter- ongewenst is geconfronteerd met een spookrekening en een betalingsverzoek van een IT-bedrijf. Er is -na betaling- inmiddels geprobeerd contact te zoeken met deze mensen via de Deutsche Bank en er is aangifte gedaan van verduistering bij de Duitse politie. Belangrijk leermoment is, dat er altijd een factuur binnen moet zijn alvorens een betaling uit te voeren.

Software van vorige penningmeester loopt niet goed. Koppelingen blijken niet goed te werken en te verwijzen naar onbereikbare systemen. Penningmeester krijgt goedkeuring om een boekhoudprogramma aan te schaffen (7): indicatie kosten € 30 per maand.

Vrijwilligersvergoedingen blijven € 1.500 per jaar. Penningmeester gaat aan de gang met nieuwe vrijwilligersovereenkomsten (8).
Korte inventarisatie volgt voor wie dit gaat gelden de komende tijd. Voor de webbeheerder gaan we met een uurvergoeding werken. Verder overeenkomsten aangaan met uitvoerend secretaris, organisator scholingsdagen, administratieve ondersteuners voor scholingsdagen en penningmeester.
Penningmeester en uitvoerend secretaris gaan zaken rond vrijwilligersovereenkomsten regelen; betalingen/vergoedingen per kwartaal achteraf contractueel inregelen.

Jaarcontributie 2021/2022 VSHO blijft € 125 (9)

 1. Communicatie en pr
  • Gang van zaken nieuwsbrieven
  • Suggesties voor onderwerpen volgende nieuwsbrief
  • Gezamenlijke digitale werkomgeving (Google Drive)

Op de site en op de social media gebeurt van alles. Vergaderverslagen kunnen er weer bij gezet worden. Ook de SPV-spullen kunnen gepubliceerd worden als ze beschikbaar komen. Idem voor stuk van Bureau de Wit over hygiëne in beroepsonderwijs.

 1. Wedstrijden
  • Gang van zaken rond aflasten NK 2020 d.d. 19 maart j.l. de Rooi Pannen
  • Draaiboek en aandachtspunten organiserende school (bijlage 4)
  • Aandachtspunten NK 2020 (bijlage 5)
  • Leerpunten NK 2020 t.b.v. NK 2021
  • Sponsormogelijkheden regionale vakwedstrijden (c.c. SPV!) (bijlage 6)
  • Vakwedstrijden voor B en R (c.c. SPV!)
  • Subsidiemogelijkheden Min. OC&W (c.c. SPV!)

Alle spullen voor de afgelaste wedstrijd 2020 kunnen in principe voor de wedstrijd in 2021 ingezet worden.
Bestuurslid Wedstrijden en uitvoerend secretaris gaan achter de subsidie-mogelijkheden aan (10).
Waarschijnlijk zijn er ook mogelijkheden om regionale (voor-)wedstrijden te subsidiëren.

Plan voor 2021 is een try-out voor bakkerij-wedstrijden op te zetten.
Voor plaats en datum contact opnemen met organiserende school van 2020.

Voor zowel vakwedstrijden als scholingsdagen zijn nauwelijks kosten gemaakt.

 1. Scholingsdagen
  • Stand van zaken aanmeldingen
  • Scholingsdagen voor AVO, Recreatie/Toerisme, Economie, Marketing (c.c. SPV!)

Agendapunt niet verder besproken; alle scholingsdagen geannuleerd.

 1. VSHO-site en social media
  • Invulling tabblad “à la minute”

Niet besproken tijdens dit overleg.

 1. Terugkoppeling diverse instanties

Niet besproken dit overleg.

 1. Gast aan tafel (b.v. MBOraad, S-BB, SVH, KHNB, CvTE, Cito, SLO, Stg Platform VMBO e.d.)
  • Presentatie over VSHO gericht op gasten aan tafel (bijlage 7)

Zie elders in dit verslag

 1. Lopende zaken
  • Korte presentatie over opzet niveau 2 in huis en Huis ter Duin Academy

Komt andere keer terug op de agenda; deze vergadering niet besproken.

 1. W.v.t.t.k.
  • Bevindingen VMBO Examenfestival 9-3-2020
  • Nawe-lijst bestuur i.c.m. rooster van aftreden (bijlage 8
  • VSHO-speldjes en schrijfmappen
  • Lijst fotowensen (bijlage 9)

Ook voor volgende vergadering: stand van zaken keuzevakken

VSHO Magazine punt van bespreking voor volgend schooljaar (11); nu te veel schoolse zaken die aandacht vragen

 1. Rondvraag/Sluiting
  • Functieomschrijving per bestuurslid
  • Volgende vergadering: plan van aanpak scholing HBR

Opzet functieomschrijvingen aanwezig bij bestuurslid Vakwedstrijden.

Volgende vergadering donderdag 25 juni 2020 10:30 uur bij KTS Teylingen

Voorzitter bedankt de secretaris voor het voorzitten van deze digitale vergadering.

Vmbo-scholen willen examens schrappen

Vmbo-ers dreigen examens te moeten doen waar ze door corona niet op zijn toegerust. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en kader) hebben voor de zomervakantie zo’n dertien weken praktijklessen gemist. Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het gros van de lesstof niet behandeld. Lees meer

Eindexamen 2020: Geen afnames van het cspe

Op 24 maart heeft minister Slob bekendgemaakt dat de centrale examens vo dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de cspe’s.   Examendocumenten uit de zendingen A, B en C cspe’s 2020 mogen daarom niet ingezet worden. Ook mogen er geen minitoetsen worden afgenomen in Facet. Voor de profielvakken BWI, PIE en Groen werden voor één onderdeel van elk cspe meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Ook die opdrachten mogen niet worden afgenomen. lees meer