INLEIDING

De deelnemers aan het NK Koken en Serveren VMBO VSHO Vakwedstrijden 2020 zijn bekend:

Het zijn -op dit moment zeker- de volgende 9 scholen:

 • SG Newton,Hoorn
 • De Rooi Pannen, Eindhoven
 • College de Brink, Laren
 • Lodewijk College, Terneuzen
 • Hubertus & Berkhoff, Amsterdam
 • Teylingen College KTS, Voorhout
 • François Vatel, Den Haag
 • Vakcollege Maarsbergen, Maarsbergen en
 • De Rijzert, Den Bosch
 • …..

Dus zet donderdag 19 maart 2020 met grote letters in uw agenda, in die van de beoogde deelnemers en in die van de collega-begeleiders en houdt deze dag vrij om één van de felbegeerde titels van Nederlands kampioen VMBO Koken of Serveren te bemachtigen.

Het NK vindt plaats bij de Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven.

Details volgens zo snel mogelijk.

KOPIJ WEDSTRIJDBOEKJE

Voor een soepel verloop van de wedstrijddag vragen wij u een aantal zaken aan onze secretaris toe te sturen (secretariaat@vsho.nl).
Vriendelijk verzoek e.e.a. uiterlijk woensdag 26 februari te regelen.

 1. Per leerling(e)/deelne(e)m(st)er:
  1. Leuke foto van de leerling(e)/deelne(e)m(st)er
  2. Stukje tekst over hem/haar
 2. Per begeleid(st)er:
  1. Leuke foto van de begeleid(st)er
  2. Stukje tekst over hem/haar
 3. Per team/school:
  1. Digitaal hoogwaardig logo van de school
  2. Leuke foto van het team
  3. Stukje tekst over het team
  4. Het team in één korte, pakkende zin: een soort krantenkop voor het team

De bedoeling is, dat bovenstaande zaken samen op één (1) A-4-tje in het programmaboekje passen; en dan nog leesbaar c.q. zichtbaar blijven ook.

TOESTEMMINGSVERKLARINGEN

Volgende punt is het laten invullen van de toestemmingsverklaring voor het kunnen publiceren van de gemaakte foto’s en filmpjes tijdens de wedstrijddag.
Kunt u zo vriendelijk zijn per leerlinge/deelneemster een exemplaar te laten ondertekenen en deze bij onze secretaris in te leveren. Dat mag/kan fysiek op de wedstrijddag zelf, maar mag ook vooraf per post of digitaal. Het betreffende formulier kunt u hier downloaden

UITNODIGING DIRECTIE

Voorlopig laatste punt is de uitnodiging aan de directie van uw school. Per school reserveren wij 19 maart in principe namelijk op voorhand twee plaatsen aan een tafel in het wedstrijdrestaurant.
Wij rekenen dan wel op de komst van uw directie. Dus wacht niet te lang met het doorgeven van deze uitnodiging.
Graag vernemen eveneens op woensdag 26 februari 2020 of uw directie al dan niet gevolg kan/wil geven aan deze uitnodiging. Na die datum kunnen wij geen plaats meer garanderen in het restaurant, maar zullen wel ons best doen.
Elk jaar weer zeggen directieleden op het allerlaatste moment af en veroorzaakt dit nogal wat problemen en improvisatie. Vandaar een dringend beroep onzerzijds om de uitnodiging goed te regelen. Graag e.e.a. doorgeven aan onze secretaris via secreariaat@vsho.nl

OVERIGE ZAKEN

Binnen afzienbare tijd zullen wij meer zaken over de wedstrijd toesturen.

We sturen binnenkort de rekening voor deelname naar het door u opgegeven adres.

Voor vragen, opmerkingen, tips en/of adviezen betreffende het komende NK kunt u te allen tijden terecht bij onze secretaris Johan Lapidaire. Zijn mobiele nummer is 0653977265 en zijn mailadres secretariaat@vsho.nl

Mocht er behoefte bestaan aan een plek om te overnachten: op kleine schaal zijn er hotelkamers beschikbaar bij de Rooi Pannen in Eindhoven. Onze gastheer Leo van Gerven is druk doende om met een paar hotels in Eindhoven een leuke deal af te sluiten om het overnachten niet al te prijzig te laten worden.

We streven na om het NK van dit jaar in grote lijnen op een soortgelijke manier te laten verlopen als de versie van 2019; natuurlijk rekening houdend met de leerpunten van vorig jaar.

Met behulp van de mailadressen bij dit mailbericht kunt u zien wie de contactpersonen van de deelnemende scholen zijn.

TOT SLOT

Wij gaan druk voor u aan de slag om 19 maart soepeltjes te laten verlopen. We rekenen bij voorbaat op soepele medewerking van uw kant en op uw begrip. Mochten we wat over het hoofd zien, aarzel dan niet ons dat te laten weten.

U hoort -namens VSHO- zo snel mogelijk meer van ons.

Met vriendelijke en gastvrije groet,