vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 19 oktober 2022

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 19 oktober 2022

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Welkom en opening
  De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
 2. Gast aan tafel
  Mevrouw …, Koninklijk Horeca Nederland,
  Directiesecretaris en senior beleidsmedewerker arbeidsmarkt en onderwijs
  Verslag van dit gesprek in separaat document (1)t
 3. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  – Vergaderplanning 2022/2023 bespreking van deze planning doorschuiven naar volgende bestuursvergadering.
  – Save-the-date-brief 31 oktober 2022: is goed ontvangen; snel vervolgbrief mét opdracht van Cito als bijlage versturen (2).
  … start die middag op; agenda als de vorige keer. Sjaak en Robert regelen samen de rest.
 4. Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
  Agendapunt niet behandeld
 5. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  Agendapunt niet behandeld
 6. Stand van zaken financiën
  Agendapunt niet behandeld
 7. Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
  Agendapunt gedeeltelijk behandeld:
  Scholingsdagen lopen niet lekker; ook niet via SPV.
  Extra rondje nodig m.b.v. nieuwsbrief.
  Tweede sessie maart/april 2023.
  Bij andere platforms lopen trainingen wél. Vaak over cspe.
  31-10 navraag doen over opleidingsbehoefte (3).
 8. VSHO Vakwedstrijden 2022
  Agendapunt niet behandeld
 9. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, C¿to, SVH e.d.)
  Agendapunt niet behandeld
 10. Werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
  Agendapunt niet behandeld
 11. W.v.t.t.k. (als de tijd het toelaat)
  Agendapunt niet behandeld
 12. Rondvraag/Sluiting
  Agendapunt slechts gedeeltelijk behandeld:
  Vervolg van bestuursvergadering
  Woensdag 9 november vanaf 15:00 uur op nader te bepalen plaats.
  Maandag 21 november vanaf 15:00 uur op nader te bepalen plaats maar niet in Eindhoven gezien de agenda van Marco van Wijngaarden
VSHO

Reacties zijn gesloten.